Studiuj za granicą z IELTS
Studiuj za granicą z IELTS

IELTS to honorowany na całym świecie test z języka angielskiego, sprawdzający umiejętność skutecznej komunikacji ustnej w formie rozmowy kandydata z egzaminatorem. Kazdego roku, milony kandydatów wybierają egzamin IELTS, czyniąc z niego najchętniej wybierany egzamin na całym świecie.

IELTS uznawany jest przez ponad 12 tysięcy instytucji na całym świecie, w tym najbardziej renomowane organizacje i uczelnie w Wielkiej Brytanii, Europie, Stanach Zjednoczonych, Australii, Nowej Zelandii oraz Kanadzie.

W tym dziale