Studiuj z IELTS na całym świecie

IELTS to honorowany na całym świecie test z języka angielskiego, sprawdzający umiejętność skutecznej komunikacji ustnej w formie rozmowy kandydata z egzaminatorem. Tylko w ostatnim roku przystąpiło do niego ponad 2 miliony kandydatów, czyniąc z niego najchętniej wybierany egzamin na całym świecie.

IELTS uznawany jest przez ponad 9 tys. instytucji na całym świecie, w tym najbardziej renomowane organizacje i uczelnie w Wielkiej Brytanii, Europie, Stanach Zjednoczonych, Australii, Nowej Zelandii oraz Kanadzie.

W tym dziale