studenci w sali lekcyjnej

Jesteś nauczycielem lub nauczycielką i szukasz formalnego potwierdzenia Twoich umiejętności z języka angielskiego, by móc prowadzić zajęcia szkolne z języka angielskiego?

Od 24 sierpnia 2017 Aptis jest testem uznawanym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w Polsce jako egzamin poświadczający uprawnienia nauczycieli do nauczania języka angielskiego w przedszkolach, szkołach podstawowych i średnich. Zobacz aktualną wersję rozporządzenia.

Aby kwalifikacje były zgodne z wymogami Ministerstwa, kandydaci muszą zdać jeden z następujących rodzajów egzaminu Aptis: Aptis General, Aptis Advanced lub Aptis for Teachers, w wersji pełnej, czyli pięciomodułowej (moduły: gramatyka i słownictwo, mówienie, pisanie, czytanie, rozumienie ze słuchu), komputerowej i certyfikowanej przez British Council. 

RODZAJE TESTU APTIS

Akceptowane rodzaje testu Aptis, umożliwiające uzyskanie kwalifikacji do nauczania:

 • na poziomie podstawowym – Aptis General lub Aptis Advanced lub Aptis for Teachers, zdane na poziomie  B2
 • na poziomie zaawansowanym – Aptis General lub Aptis for Teachers zdane na poziomie C; Aptis Advanced zdany na poziomie C1
 • na poziomie biegłym – Aptis Advanced zdany na poziomie C2.

CZYM RÓŻNIĄ SIĘ POSZCZEGÓLNE TESTY APTIS?

 • Aptis General – bada poziom językowy kandydata, pokazując uzyskany wynik na skali Rady Europy, od poziomu A1 do C (bez rozróżnienia pomiędzy C1 i C2). Zobacz przykładowy raport wyników Aptis General.
 • Aptis Advanced - bada poziom językowy kandydata, pokazując uzyskany wynik na skali Rady Europy, od poziomu B1 do C2 (z rozróżnieniem na C1 i C2). Zobacz przykładowy raport wyników Aptis Advanced.
 • Aptis for Teachers – jest to test podobny do Aptis General, określający poziom językowy kandydata na skali Rady Europy od  A1 do C (bez rozróżnienia na C1 i C2). Struktura i czas  trwania testu Aptis for Teachers jest taka sama jak Aptis General. Różnicą jest tematyka i treść niektórych poleceń oraz zadań, związana z tematyką spotykaną w środowisku nauczycielskim. Dowiedz się więcej.

CZAS TRWANIA POSZCZEGÓLNYCH CZĘŚCI / MODUŁÓW TESTU APTIS:

 • Gramatyka i słownictwo - 25 minut
 • Mówienie - 12 minut
 • Pisanie - 50 minut
 • Rozumienie ze słuchu - 50 minut
 • Czytanie - 30 minut

CENA APTIS

Aptis General - 490 zł

Aptis for Teachers - 490 zł

Aptis Advanced - 510 zł

JAK SIĘ PRZYGOTOWAĆ DO TESTU?

Pełne informacje i materiały przygotowawcze znajdują się tutaj.

SESJA EGZAMINACYJNA - JAK SIĘ ZAPISAĆ?

Test Aptis można zdawać w sesjach otwartych, ogólnodostępnych, organizowanych przez British Council w Warszawie. 

Dla grup zgłaszanych przez szkoły bądź instytucje, oferujemy rejestrację grupową (minimum pięć osób).

Zobacz terminarz sesji i zapisz się online.

WYNIKI TESTU

Wynik testu Aptis prezentowany jest w postaci raportu, który wskazuje liczbę punktów uzyskanych za każdą z części w przedziale 0 - 50 oraz przedstawienie wyniku z każdego modułu na skali CEFR. W przypadku zdawania pełnego testu Aptis (wszystkie pięć modułów), na raporcie pojawia się również dodatkowy pomiar pokazujący uśredniony wynik wg CEFR ze wszystkich części. Przykład raportu wyników znajduje się tutaj.

Aby wynik testu Aptis był uznany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej jako poświadczenie kwalifikacji uprawniających do nauczania języka angielskiego, konieczna jest również dodatkowa certyfikacja ze strony British Council. Każdy kandydat oprócz raportu wyników dostaje imienny certyfikat od British Council z hologramem. Przykłady certyfikatów znajdują się poniżej.

CERTYFIKATY

Certyfikaty Aptis wraz z raportami wyników będą standardowo wysyłane pocztą do kandydatów 13 dnia od daty testu. Odbiór wyniku osobiście w biurze British Council w Warszawie jest możliwy po uprzednim zgłoszeniu tego faktu w czasie rejestracji. W przypadku instytucji, wyniki wszystkich kandydatów z danej instytucji będą wysyłane pocztą na adres instytucji. Odbiór wyników będzie też możliwy w biurze British Council, przez wyznaczoną osobę z danej instytucji.

 

 

 • Przykładowy certyfikat - Aptis General (Adobe PDF 110KB)
 • Przykładowy certyfikat - Aptis Advanced (Adobe PDF 111KB)
 • Przykładowy certyfikat - Aptis for Teachers (Adobe PDF 111KB)
 • Zobacz również