Aptis for teachers

Aptis for Teachers jest wariantem testu Aptis. Mogą z niego korzystać Ministerstwa Edukacji oraz instytucje edukacyjne na całym świecie w celu sprawdzenia umiejętności językowych nauczycieli lub studentów kierunków pedagogicznych. Aptis może być w pełni zintegrowany z istniejącymi, lokalnie zarządzanymi systemami, umożliwiając biężace monitowanie poziomu znajomości języka angielskiego wśród nauczycieli, jak również efektywną ocenę skuteczności programów szkoleniowych.

Struktura i czas trwania Aptis for Teachers są takie same, jak testu Aptis. Jedyną różnicą jest treść testu, która odnosi się do nauczycieli i ich doświadczeń. Pozwala to kandydatom skupić się wyłącznie na kwestiach językowych, aniżeli na kontekście poleceń.

APTIS FOR TEACHERS MOŻE POSŁUŻYĆ DO SPRAWDZENIA POZIOMU ZNAJOMOŚCI JĘZYKA ANGIELSKIEGO:

  • nauczycieli pracujących w szkołach na całym świecie
  • nauczycieli biorących udział w projektach, w tym projektach komercyjnych
  • studentów kierunków pedagogicznych
  • innych specjalistów z sektora edukacyjnego.

Zobacz również