Aptis for teachers

Aptis for Teachers jest wariantem testu Aptis. Mogą z niego korzystać Ministerstwa Edukacji oraz instytucje edukacyjne na całym świecie w celu sprawdzenia umiejętności językowych nauczycieli lub studentów kierunków pedagogicznych. Aptis może być w pełni zintegrowany z istniejącymi, lokalnie zarządzanymi systemami, umożliwiając biężace monitowanie poziomu znajomości języka angielskiego wśród nauczycieli, jak również efektywną ocenę skuteczności programów szkoleniowych.

Struktura i czas trwania Aptis for Teachers są takie same, jak testu Aptis. Jedyną różnicą jest treść testu, która odnosi się do nauczycieli i ich doświadczeń. Pozwala to kandydatom skupić się wyłącznie na kwestiach językowych, aniżeli na kontekście poleceń.

APTIS FOR TEACHERS MOŻE POSŁUŻYĆ DO SPRAWDZENIA POZIOMU ZNAJOMOŚCI JĘZYKA ANGIELSKIEGO:

  • nauczycieli pracujących w szkołach na całym świecie
  • nauczycieli biorących udział w projektach, w tym projektach komercyjnych
  • studentów kierunków pedagogicznych
  • innych specjalistów z sektora edukacyjnego.

Test Aptis został uznany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej za egzamin poświadczający uprawnienia nauczycieli do nauczania języka angielskiego w przedszkolach, szkołach podstawowych i średnich.

Zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. (poz. 1575), test Aptis znajduje się na wykazie egzaminów potwierdzających kwalifikacje do nauczania języków obcych:

1. Podstawowa znajomość języka:

1) język angielski:

(...)

c) Aptis (w wersji General, Advanced lub for Teachers) – z wynikiem ogólnym B2, w wersji pełnej 5-modułowej, komputerowej, certyfikowanej przez British Council,

(...)

2. Zaawansowana znajomość języka:

1) język angielski

(...)

c) Aptis (w wersji General lub for Teachers) – z wynikiem ogólnym C, w wersji pełnej 5-modułowej, komputerowej, certyfikowanej przez British Council,

(...).

 Pełen tekst rozporządzenia można znaleźć poniżej.

Zobacz również