Aptis for Teens

Na całym świecie uczniowie coraz wcześniej rozpoczynają naukę języka angielskiego, co pociąga za sobą potrzebę oceny nabytych przez nich umiejętności. Znajomość języka angielskiego ma pierwszorzędne znaczenie zarówno dla szkół, jak i rodziców, jeśli ich uczniowie i dzieci będą uczyć się, rozwijać oraz pracować w środowisku międzynarodowym.

Czym jest Aptis for Teens? 

 • Aptis for Teens jest nowym testem z języka angielskiego dla młodzieży, dostosowanym do ich doświadczeń i zainteresowań.
 • Aptis for teens, przygotowany z myślą o 13–17-latkach, pozwala na szybką ocenę istotnych w danym momencie umiejętności językowych.
 • Polecenia w teście zostały zaprojektowane tak, by odzwierciedlać sytuacje z życia codziennego nastolatka: np. korzystanie z mediów społecznościowych, odrabianie pracy domowej, szkolne wydarzenia czy sport. To nowoczesne podejście do sprawdzania wiedzy pozwala kandydatom w pełni zaprezentować zdobytą wiedzę oraz umiejętności.
 • Aptis for Teens może być włączony w istniejące systemy kształcenia, umożliwiając skuteczną ocenę oraz monitorowanie poziomu znajomości języka angielskiego wśród uczniów.

Dla kogo Aptis for Teens?

 • Szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne
 • Ministerstwa Edukacji Narodowej na całym świecie
 • Szkoły językowe
 • Prywatni korepetytorzy i nauczyciele
 • Szkoły dwujęzyczne

Dlaczego Aptis for teens?

 • ukierunkowuje uczniów zgodnie z ich poziomem biegłości językowej
 • ocenia gotowość przystąpienia do egzaminów certyfikowanych
 • ocenia gotowość do podjęcia studiów za granicą oraz wzięcia udziału w programach typu "homestay" (zakwaterowanie u rodziny goszczącej)
 • określa mocne i słabe strony kandydatów, służąc za informację zwrotną dla nauczycieli oraz wsparcie dla uczniów
 • ocenia programy kształcenia
 • sprawdza postępy studentów

Elastyczność testu pozwala także na szczegółowe raporty wyników grupowych i indywidualnych.

Wyniki z każdej ocenianej umiejętności językowej prezentowane są na skali punktowej (0–50), dzięki czemu możliwe jest porównywanie wyników indywidualnych kandydatów oraz określenie progresu językowego w przypadku ponownego przystąpienia do testu. Dodatkowo, każda z ocenianych umiejętności prezentowana jest na skali poziomów od A1 do C według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (CEFR). Kandydaci, którzy przystąpili do wszystkich czterach części, otrzymują także raport z wynikiem całkowitym z testu.