Na całym świecie uczniowie coraz wcześniej rozpoczynają naukę języka angielskiego, co pociąga za sobą potrzebę oceny nabytych przez nich umiejętności. Znajomość języka angielskiego ma pierwszorzędne znaczenie zarówno dla szkół, jak i rodziców, jeśli ich uczniowie i dzieci będą uczyć się, rozwijać oraz pracować w środowisku międzynarodowym.

Czym jest Aptis for Teens? 

 • Aptis for Teens jest nowym testem z języka angielskiego dla młodzieży, dostosowanym do ich doświadczeń i zainteresowań.
 • Aptis for teens, przygotowany z myślą o 13–17-latkach, pozwala na szybką ocenę istotnych w danym momencie umiejętności językowych.
 • Polecenia w teście zostały zaprojektowane tak, by odzwierciedlać sytuacje z życia codziennego nastolatka: np. korzystanie z mediów społecznościowych, odrabianie pracy domowej, szkolne wydarzenia czy sport. To nowoczesne podejście do sprawdzania wiedzy pozwala kandydatom w pełni zaprezentować zdobytą wiedzę oraz umiejętności.
 • Aptis for Teens może być włączony w istniejące systemy kształcenia, umożliwiając skuteczną ocenę oraz monitorowanie poziomu znajomości języka angielskiego wśród uczniów.

Dla kogo Aptis for Teens?

 • Szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne
 • Ministerstwa Edukacji Narodowej na całym świecie
 • Szkoły językowe
 • Prywatni korepetytorzy i nauczyciele
 • Szkoły dwujęzyczne

Dlaczego Aptis for teens?

 • ukierunkowuje uczniów zgodnie z ich poziomem biegłości językowej
 • ocenia gotowość przystąpienia do egzaminów certyfikowanych
 • ocenia gotowość do podjęcia studiów za granicą oraz wzięcia udziału w programach typu "homestay" (zakwaterowanie u rodziny goszczącej)
 • określa mocne i słabe strony kandydatów, służąc za informację zwrotną dla nauczycieli oraz wsparcie dla uczniów
 • ocenia programy kształcenia
 • sprawdza postępy studentów

Elastyczność testu pozwala także na szczegółowe raporty wyników grupowych i indywidualnych.

Wyniki z każdej ocenianej umiejętności językowej prezentowane są na skali punktowej (0–50), dzięki czemu możliwe jest porównywanie wyników indywidualnych kandydatów oraz określenie progresu językowego w przypadku ponownego przystąpienia do testu. Dodatkowo, każda z ocenianych umiejętności prezentowana jest na skali poziomów od A1 do C według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (CEFR). Kandydaci, którzy przystąpili do wszystkich czterech części, otrzymują także raport z wynikiem całkowitym z testu.

Zobacz również