Czym jest Aptis?

  • Aptis zapewnia rzetelne wyniki, dokładnie odwzorowujące poziom znajomości języka angielskiego w Twojej instytucji. Dzięki temu możesz podejmować lepsze decyzje dotyczące rekrutacji nowych osób, rozwoju obecnych pracowników oraz określenia potrzeb szkoleniowych.
  • Aptis jest elastycznym i łatwo dostępnym testem, umożlwiającym szybką i niedrogą ocenę biegłości językowej.
  • Aptis pozwala na precyzyjne i szybkie sprawdzenie umiejętności językowych zgodnie z Twoimi potrzebami.

Z CZEGO SKŁADA SIĘ TEST APTIS?

  • Aptis jest testem sprawdzającym znajomość gramatyki i słownictwa oraz sprawdza cztery sprawności językowe (mówienie, pisanie, czytanie, rozumienie ze słuchu). Każdy z kandydatów zdaje test gramatyczno-leksykalny, by następnie przystąpić do wybranej przez Ciebie części oceniającej umiejętności językowe.
  • Test rozpoczyna się od pytań ogólnych, po czym przechodzi do zadań bardziej wymagających. Każda z części testu ocenia poziom znajomości języka angielskiego od A1 do C.

JAKA WERSJĘ TESTU APTIS WYBRAĆ?

Decyzja, czy chcesz ocenić wszystkie umiejętności (mówienie, pisanie, czytanie i rozumienie ze słuchu), czy tylko te najbardziej przydatne w Twojej organizacji, należy do Ciebie.

Na przykład, jeśli jesteś menedżerem HR odpowiedzialnym za prowadzenie rekrutacji na stanowiska związane z obsługą klienta, Twoim priorytetem może być ocena umiejętności mówienia i pisania po angielsku. Jeśli jednak chcesz ocenić umiejętności językowe nauczycieli w Twojej placówce, wybierz test składający się z wszystkich cztery części.

Możemy pomóc Ci w dobraniu odpowiedniego rodzaju testu Aptis.

Bez względu na to, czy o teście myślisz w kategoriach wymogu rekrutacyjnego, rozwoju zawodowego w miejscu pracy czy szkoleń, Aptis jest przyszłościowym narzędziem oceny kompetencji językowych, na który tak naprawdę czekasz.

Wersje testu Aptis

Strukturę testu możesz dostosować do potrzeb własnej branży, tak by wyniki były rzetelną i dokładną odpowiedzią na Twoje oczekiwania.

Aptis General

Aptis General jest testem z języka angielskiego ogólnego przeznaczonym dla osób dorosłych. Jego struktura może być dostosowana do potrzeb Twojej instytucji, w zależności od sektora, w którym działasz (np. biznes, podróże i turystyka), lub zakresu umiejętności, które chcesz sprawdzić.

Aptis for Teachers

Aptis for Teachers zaprojektowany został z myślą o sektorze edukacyjnym, w celu wspierania działań dążących do podnoszenia jakości nauczania.

Dowiedz się więcej o teście Aptis for Teachers.

Aptis for Teens

Aptis for Teens jest  testem z języka angielskiego ogólnego, adresowanym do młodzieży w wieku 13–15 lat. Został stworzony po to, by sprostać potrzebom młodych osób uczących się języka angielskiego.

Dowiedz się więcej o Aptis for Teens.