Czym jest Aptis

Aptis to nowoczesny test komputerowy diagnozujący poziom z języka angielskiego Twoich aktualnych bądź potencjalnych pracowników. Aptis jest testem szybkim i łatwym w przeprowadzeniu i daje szybką ocenę umiejętności językowych osoby zdającej, ze wskazaniem poziomu w skali Rady Europy (CEFR). Test skutecznie bada kompetencje osób funkcjonujących w środowisku pracy. Zobacz, kto i jak używa testu Aptis.

Z JAKICH CZĘŚCI SKŁADA SIĘ APTIS?

Aptis może składać się z następujących komponentów (zobacz przykładowe testy):

Decyzja, które komponenty sprawdzić u Twoich podwładnych, zależy tylko od Ciebie i Twojej instytucji.

Na przykład, jeśli jesteś menedżerem HR odpowiedzialnym za prowadzenie rekrutacji na stanowiska związane z obsługą klienta, Twoim priorytetem może być ocena tylko umiejętności mówienia i pisania po angielsku. Jeśli jednak chcesz ocenić umiejętności językowe nauczycieli w Twojej placówce, wybierzesz test składający się z wszystkich cztery części.

Ważne - zdający mają możliwość rozłożenia w czasie wykonywania poszczególnych części testu, który jest aktywny i dostępny online przez pięć dni. Żaden inny test nie zapewni Ci podobnej elastyczności!

Możemy pomóc Ci w dobraniu odpowiedniego rodzaju testu Aptis - skontaktuj się z nami!

JAKIE SĄ ZALETY TESTU APTIS?

  • Rzetelny i profesjonalny – Aptis jest produktem autorskim i został stworzony i opracowany przez światowej klasy ekspertów British Council w zakresie English Language Research and Assessment.
  • Badający wszystkie umiejętności językowe: test Aptis składa się z czterech modułów testowych określających poszczególne kompetencje językowe, takie jak pisanie (writing), mówienie (speaking), czytanie ze zrozumieniem (reading) i rozumienie ze słuchu (listening). Dodatkowym i nierozerwalnym elementem testu jest cześć gramatyczno-leksykalna (grammar&vocabulary).
  • Elastyczny -  decyzja, czy chcesz ocenić wszystkie umiejętności (mówienie, pisanie, czytanie i rozumienie ze słuchu), czy tylko te najbardziej przydatne w Twojej organizacji, należy do Ciebie! Poszczególne komponenty testu można zestawiać dowolnie ze sobą. Tym samym możesz zbadać tylko te umiejętności językowe, które są istotne przy ocenie Twoich pracowników bądź  kandydatów.
  • Sprawdzający wszystkie poziomy zaawansowania, od A do C – nie można go nie zdać. Niezależnie od tego, na jakim poziomie aktualnie znajdują się osoba zdająca, test Aptis wymiernie i dokładnie określi poziom jej znajomości języka, prezentując wynik w odniesieniu do skali Rady Europy (CEFR).
  • Atrakcyjny cenowo – Aptis jest testem, w którym cena zależy od ilości zgłoszonych przez Ciebie kandydatów jak i od ilości komponentów, które wybierzesz jako istotne do sprawdzenia. Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się, jak atrakcyjną ofertę mamy dziś dla Twojej firmy!
  • Certyfikowany na życzenie – specjalnie na potrzeby projektów unijnych oferujemy certyfikowaną wersję testu Aptis; skontaktuj się z nami i dowiedz się więcej.
  • Dostępny w dowolnym formacie – Aptis z założenia jest testem komputerowym. Korzyść dla firmy? Twoi kandydaci mogą zdawać go w siedzibie firmy, w domu lub w dowolnym innym miejscu, mającym dostęp do internetu. Jeżeli jednak wolisz, aby test był nadzorowany bądź w wersji papierowej, zorganizujemy go dla Ciebie!
  • Dający szybki dostęp do wyników – Na wyniki czekasz nie więcej niż 48 godzin od daty testu (prace pisemne i z testu ustnego odsyłane są do naszych egzaminatorów do sprawdzenia), a dostęp do raportów indywidualnych i zbiorowych Twoich kandydatów masz przez cały czas, za pośrednictwem platformy Aptis Admin.

RODZAJE TESTU APTIS:

Aptis General

Aptis General jest testem z języka angielskiego ogólnego przeznaczonym dla osób dorosłych funkcjonujących w środowisku zawodowym. Test ten bada umiejętności posługiwania się językiem angielskim w przedziale od A do C według Rady Europy (CEFR), bez rozróżnienia na poziomy C1 i C2.

Aptis Advanced

Aptis Advanced jest testem z języka angielskiego ogólnego przeznaczonym dla osób dorosłych funkcjonujących w środowisku zawodowym. Test ten bada umiejętności posługiwania się językiem angielskim w przedziale od B1 do C2 według Rady Europy (CEFR)

Aptis for Teachers

Aptis for Teachers jest testem zaprojektowanym specjalnie dla nauczycieli. Struktura i czas trwania testu jest taka sama jak w przypadku Aptis General, a jedyną różnicą jest tematyka i treść poszczególnych poleceń, dostosowanych bardziej do środowiska akademickiego i edukacyjnego. Test ten bada umiejętności posługiwania się językiem angielskim w przedziale od A do C według Rady Europy (CEFR), bez rozróżnienia na poziomy C1 i C2. Dowiedz się więcej o teście Aptis for Teachers.

Aptis for Teens

Aptis for Teens jest  testem z języka angielskiego ogólnego, adresowanym do młodzieży w wieku 13–17 lat. W szybki i przjerzysty sposób pomaga zdiagnozować poziom angielskiego młodzieży, dając jasne informacje o ich słabych i mocnych stronach w zakresie nauki języka. Treść poszczególnych zadań bądź poleceń odpowiada aktualnym zainteresowaniom i tematom, z którymi na co dzień styka się młodzież. Test ten bada umiejętności posługiwania się językiem angielskim w przedziale od A do C według Rady Europy (CEFR)Dowiedz się więcej o teście Aptis for Teens.

Linki zewnętrzne