Date
Czwartek 19 Sty 2023 do Niedziela 22 Sty 2023

Mazowiecki Instytut Kultury oraz Fundacja Artystyczna PERFORM

Film tańca „Pióra” dotyka tematów niepełnosprawności, stosunku do własnego ciała oraz odnajdywania jedności w przyjaźni, solidarności i naturze. Dla osób pracujących przy tym filmie duże znaczenie miała inkluzywność w sztuce. Proces tworzenia filmu był dla wszystkich artystów okazją do dzielenia się myśleniem i wiedzą na temat swoich życiowych doświadczeń w różnych kontekstach kulturowych i geograficznych.

Realizacja powstawała z udziałem polskich artystek Dominiki Feiglewicz i Patrycji Jarosińskiej – uczestniczek laboratoriów Taniec i niepełnosprawność, w wyniku współpracy z brytyjską organizacją METAL i brytyjską choreografką Kate Marsh, reżyserem Jay Gearingiem oraz operatorem Pawłem Penarskim. Artystki spotkały się wcześniej podczas międzynarodowej rezydencji choreograficznej Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca PolandDances.

Rezydencja jest częścią projektu „International and intersectional dance for camera” współorganizowanego przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca oraz METAL. Ten projekt jest finansowany przez British Council w ramach International Collaboration Grants Programme.