przemiany
Date
Czwartek 13 Wrz 2018 do Niedziela 16 Wrz 2018

Festiwal Przemiany

Przyszłości nie da się przewidzieć, ale możena ją kształtować. Uczestnicy organizowanego przez Centrum Nauki Kopernik festiwalu Przemiany mogą się przekonać, że moc tworzenia przyszłości ma każdy z nas.

Siła sprawcza człowieka może zmieniać świat! Ogranicza nas tylko wyobraźnia. Aby ją rozwijać, musimy przekraczać granice specjalizacji. Dlatego festiwal łączy naukę, sztukę i nowe technologie. Jego program – na który składają się wystawa, spotkania, dyskusję, warsztaty, koncerty oraz performance – pozwala odbiorcom konfrontować różne idee i punkty widzenia. Ośmiela ich do krytycznej refleksji nad kierunkami rozwoju cywilizacji.

Bohaterowie Przemian działają w różnych dziedzinach życia. Ich projekty są wyrazem pasji i chęci zmiany zastanej rzeczywistości. Bo żeby tworzyć, trzeba tylko wiedzieć po co.

Cywilizacja algorytmów

Już nie tylko ludzie kształtują przyszłość. W  coraz większym stopniu przekazujemy tę moc samodzielnym maszynom i  inteligentnym kodom. Nasza cywilizacja stworzyła algorytmy. A  jaką cywilizację stworzą one?

Czy kolejne zastosowania sztucznej inteligencji pozbawiają nas siły sprawczej? Czy na  tyle ufamy sieciom neuronowym i  programom analizującym ogromne ilości danych, by  bez obaw przekazać im  władzę nad naszym życiem? W  jaki sposób zadbać o  to, aby mechanizmy automatyzujące coraz to  nowe obszary naszego życia uwzględniały różne punkty widzenia, a  nie tylko proste prawidłowości i  wybiórcze informacje? Jak coraz powszechniejsze stosowanie sztucznej inteligencji wpłynie na  społeczeństwo?  

Podczas ósmej edycji festiwalu Przemiany sprawdzamy, jak algorytmy zmieniają naszą cywilizację.