Date
Czwartek 28 Lis 2019 do Piątek 29 Lis 2019

Międzynarodowe sympozjum wpisuje się we współczesną refleksję nad historiami wystaw sztuki i architektury podejmowaną przez instytucje badawcze oraz muzea i galerie dokumentujące swoją działalność wystawienniczą.

Wystąpienia i dyskusje skupione będą wokół trzech głównych problemów: definiowania wystaw sztuki i architektury jako specyficznego medium/formy/konstelacji dzieł, współczesnego statusu historii wystaw jako obszaru badawczego sytuującego się na pograniczu dyscyplin humanistycznych oraz wokół perspektyw metodologicznych, których ponowne określenie wydaje się dziś konieczne wobec różnorodnych praktyk badania archiwów sztuki nowoczesnej i współczesnej, bądź też wobec kuratorskich praktyk „rekonstrukcji” dawnych ekspozycji.

Nowe perspektywy to zawarty w tytule sympozjum postulat aktualizacji już istniejących definicji i kontekstów interpretacyjnych, takich jak związki historii wystaw z historią sztuki i architektury, historią recepcji czy historią kuratorstwa. Wobec wielości mediów i praktyk składających się na konstelacje ekspozycji ponownego przemyślenia wymaga nie tylko status materialny i przestrzenny wystaw, ich czasowe umiejscowienie czy geograficzne przemieszczenia, lecz także społeczny zasięg ich recepcji oraz współdziałanie przy jej powstawaniu kuratorów, artystów, projektantów i innych instytucjonalnych lub politycznych decydentów.

Prelegenci i prelegentki:

Elitza Dulguerova (INHA/Université de Paris I)

Klara Kemp-Welch (Courtauld Institute of Art, Londyn)

Ljiljana Kolešnik (University of Zagreb)

Małgorzata Kuciewicz, Simone De Iacobis (Centrala, Warszawa)

Filip Lipiński (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań)

Katarina Lopatkina (Helsinki)

Pavlína Morganová (Academy of Fine Arts, Praga)

David Morris (Afterall, University of the Arts, Londyn)

Mária Orišková (Trnava University)

Eeva-Liisa Pelkonen (Yale University, New Haven)

Gabriela Świtek (Uniwersytet Warszawski)

Nayia Yiakoumaki (Whitechapel Gallery, Londyn)

Tanja Zimmermann (University of Leipzig)

język sympozjum: angielski (tłumaczenie symultaniczne na język polski)

British Council jest partnerem wydarzenia.