Date
Czwartek 01 Wrz 2016 do Niedziela 04 Wrz 2016
Miejsce
Centrum Nauki Kopernik w Warszawie

British Council wspiera brytyjskich artystów realizujących projekt ‘Pokusa Nieśmiertelności’ na Festiwalu Przemiany w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Michael Burton, Michiko Nitta i Agi Hainess zaprezentują polskiej publiczności projekt dotyczący kształtowania przyszłości. Uczestnicy organizowanego przez Centrum Nauki Kopernik festiwalu Przemiany będą mogli się przekonać, że moc tworzenia przyszłości ma każdy z nas.

Artystów interesuje siła sprawcza człowieka, która może zmieniać świat. Projekt jest częścią Festiwalu, na który składają się oprócz wystawy, panele dyskusyjne, warsztaty, koncerty oraz performance – które pozwalą odbiorcom konfrontować różne idee i punkty widzenia, ośmielając ich do krytycznej refleksji nad kierunkami rozwoju.

Bohaterowie Przemian działają w różnych dziedzinach życia. Ich projekty są wyrazem pasji i chęci zmiany zastanej rzeczywistości. Bo żeby tworzyć, trzeba tylko wiedzieć po co.