Workshops for teachers of English
Workshops for teachers of English ©

Max Wright

Najbliższe warsztaty

Miesiąc Dzień Miasta
Grudzień 14 Warszawa

Czas trwania

Rejestracja: 9.30

Warsztaty: 10.00 do 13.30

Lokalizacje

Warszawa: British Council, Al. Jerozolimskie 59 

Sesje:

Sesja 1: New updated versions of the popular Cambridge English exams: FCE, CAE, and CPE

Stay tuned with what’s happening in exams thanks to this session which will give you information on recent and planned changes in the popular Cambridge English exams.

Sesja 2: Developing writing skills for Advanced and Proficiency Learners

This COAST session will give teachers practical ideas for teaching and helping to develop the key skill of writing at advanced and proficiency levels. Find out how COAST can help you and your  learners.

Sesja 3: A Word in your Ear: Helping Advanced and Proficiency Learners acquire Vocabulary

This session will focus on practical strategies which will help learners to develop and acquire lexis: a vital component of English language studies at this level.

Cena

Cena udziału w jednodniowym szkoleniu, składającym się z trzech sesji, to 120 zł.

Nauczycielom ze szkół uczestniczących w Programie Partnerskim Addvantage przysługuje 50% rabatu.

Informacje nt. sposobu płatności zostaną przesłane do zaintersowanych wraz z potwierdzeniem rejestracji na warsztaty.

Ważne: Nie będzie możliwym dokonanie płatności gotówką w dniu szkolenia.

Rejestracja

Aby wziąć udział w warsztatach z cyklu Teachers’ Survival Toolkit, prosimy o wypełnienie formularza rejestracyjnego online.

Wszystkie otrzymane zgłoszenia potwierdzimy e-mailem. Wraz z potwierdzeniem rejestracji przesłane zostaną dokładne informacje na temat sposobu płatności za udział w warsztatach.

Na tydzień przed szkoleniem skontaktujemy się ze wszystkimi uczestnikami ponownie w celu potwierdzenia ich obecności oraz przekazania informacji o szkoleniu.

Zapisy na szkolenia kończą się na tydzień przed datą warsztatu.

Ważne!

Liczba miejsc na warsztatch jest ograniczona w związku z charakterem sesji szkoleniowych. 

British Council zastrzega sobie również prawo do ograniczenia liczby osób rejestrowanych przez jedną instytucję oraz do odwołania imprezy w przypadku zbyt małej liczby zgłoszeń.

Zwroty i rezygnacje z udziału

Masz prawo do odwołania swojego udziału w szkoleniu. Pamiętaj o tym, że:

1. Jeśli rezygnujesz ze swojego udziału na minimum 7 dni przed szkoleniem (przed zakończeniem terminu rejestracji) możesz ubiegać się o całkowity zwrot opłaty rejestracyjnej.

2. Jeśli swój udział odwołujesz w tygodniu poprzedzającym szkolenie (po zakończeniu rejestracji), masz prawo do zwrotu 50% opłaty rejestracyjnej

3. Jeśli nie uprzedzisz nas o tym, że nie bierzesz udziału w szkoleniu, nie będziesz mógł ubiegać się o zwrot opłaty rejestracyjnej.

4. Aby uzyskać zwrot, prosimy o wypełnienie formualrzu zwrotu i jego odesłanie (jako skan) na e-mail: teacher.training@britishcouncil.pl.