Poniedziałek 21 Paź 2013

 

British Council, międzynarodowa organizacja obecna w ponad 100 krajach na całym świecie, posiada rozwiniętą politykę równych szans i różnorodności. Aby podkreślić jak ważny jest to temat, dla swoich pracowników przygotowała „Tydzień różnorodności”. Tydzień obchodzony jest symultanicznie we wszystkich europejskich biurach organizacji.

Tydzień rozpocznie się oficjalnym podpisaniem polskiej Karty Różnorodności, będącej pisemnym zobowiązaniem do wprowadzenia polityki równego traktowania i zarządzania różnorodnością. 

- W British Council budujemy zaufanie pomiędzy Brytyjczykami a osobami z innych krajów. Nasza praca wymaga nawiązywania relacji z ludźmi z różnych środowisk i kultur, dlatego tak ważne jest dla nas efektywne zarządzanie różnorodnością i promowanie równych szans - powiedział Andy Williams, Dyrektor British Council w Polsce. - Stworzyliśmy szereg procedur, których celem jest promowanie równych szans i różnorodności na każdym etapie stosunku pracy i używamy wielu narzędzi do monitorowania i ewaluacji postępów we włączaniu tych kwestii w główny nurt naszych działań. 

Podczas tygodnia pracownicy i pracowniczki będą mogli wziąć udział w spotkaniach z ekspertami: Ewą Wojsławowicz, Koordynatorką Karty Różnorodności w Polsce oraz z Robertem Biedroniem, posłem na Sejm i działaczem na rzecz osób LGBT. 

Wszyscy mogą również zgłaszać się do konkursu na najbardziej sprzyjające różnorodności praktyki, który oceniony zostanie na poziomie regionalnym, a także przygotować orientalne dania na wspólny lunch. Będzie również możliwość wspólnego obejrzenia filmu na temat work-life balance i dyskusji, jak wdrażać tę ideę w życiu codziennym.

Przez cały tydzień do skrzynek mailowych pracowników i pracowniczek napływać będą informacje o różnych aspektach różnorodności, przeprowadzona zostanie też ankieta na temat tego, jak lepiej można promować różnorodność wewnątrz i na zewnątrz organizacji. Wszystkie działania będą komunikowane na Facebooku British Council, intensyfikując prowadzoną od czerwca kampanię, w ramach której co środa ukazują się ciekawostki i nowości z tej dziedziny, bazujące na doświadczeniach Wielkiej Brytanii. 

W ramach uwrażliwienia na potrzeby innych, chętni wezmą udział w „Niewidzialnej Wystawie”, którą „ogląda się” za pomocą dotyku, słuchu i węchu oraz poczucia równowagi, pozostając w całkowitej ciemności.

British Council wyróżnia siedem sfer różnorodności: płeć, wiek, niepełnosprawność, równowaga między życiem prywatnym a zawodowym, pochodzenie etniczne, religia / przekonania oraz orientacja seksualna. Każdy nowy pracownik ma obowiązek odbyć szkolenie online z zakresu równych szans i różnorodności.

„Tydzień różnorodności” rozpocznie się w poniedziałek 21 października. Obchodzony jest po raz pierwszy

Do redaktora

Kontakt dla mediów:

Karolina Szlasa
British Council 
tel.: 22 695-59-47, kom.: 664-920-232
karolina.szlasa@britishcouncil.pl

O British Council

British Council jest instytucją reprezentującą Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w zakresie współpracy kulturalnej i edukacyjnej. Celem organizacji jest budowanie relacji i wzajemnego zaufania pomiędzy Wielką Brytanią i Irlandią Północną oraz innymi krajami.

Organizacja zatrudnia 7000 osób w ponad 100 krajach, w tym 2000 nauczycieli, i współpracuje z tysiącami profesjonalistów i ustawodawców, jak również z milionami młodych ludzi, nauczając języka angielskiego i realizując projekty edukacyjne, społeczne oraz w zakresie kultury i sztuki.

British Council jest organizacją Zjednoczonego Królestwa z Przywilejem Królewskim (Royal Charter). Zasadniczy grant, finansowany publicznie, pokrywa niespełna 25 procent obrotu, który w ubiegłym roku wniósł 781 milionów funtów. Reszta źródeł finansowych pochodzi z płatnych usług świadczonych dla klientów na całym świecie, z kontraktów edukacyjnych i rozwojowych oraz współpracy partnerskiej z publicznymi i prywatnymi organizacjami. Całość działalności wspiera cele charytatywne organizacji oraz promuje dobrobyt i bezpieczeństwo Zjednoczonego Królestwa i całego świata.

Polska placówka British Council prowadzi działalność edukacyjną poprzez nauczanie języka angielskiego w renomowanych centrach językowych w Warszawie i Krakowie, współpracę z ogólnopolską siecią bibliotek partnerskich oraz ośrodkami egzaminacyjnymi oferującymi brytyjskie egzaminy językowe i zawodowe. Realizowane przez British Council projekty kulturalne, edukacyjne i społeczne mają na celu dzielenie się osiągnięciami Zjednoczonego Królestwa. W 2013 roku organizacja obchodzi 75-lecie działalności w Polsce.

Więcej informacji dostępnych jest na www.britishcouncil.pl. British Council jest również obecny na twitter.com/plBritish, www.facebook.com/BritishCouncilPolska oraz blog.britishcouncil.org/polandqualityteaching.

Zobacz również