Chcesz się dowiedzieć jak zarządzać różnorodnością w firmie? Czy w twojej organizacji brakuje mechanizmów wspierających równe szanse? 

Nasza praca polega na nawiązywaniu relacji z ludźmi z różnych środowisk i kultur. Efektywne zarządzanie różnorodnością i promowanie równych szans są dla nas bardzo ważne. Chcemy dzielić się naszą wiedzą i doświadczeniem, dlatego oferujemy szkolenie z zarządzania różnorodnością i promowania równych szans dla firm, organizacji i osób indywidualnych.

Program szkolenia oparty jest o międzynarodowe doświadczenia British Council i obejmuje takie zagadnienia jak: 

  • Wartości organizacji i ich rola w zarządzaniu różnorodnością
  • Strategia zarządzania różnorodnością
  • Wdrażanie rozwiązań i ocena postępu
  • Monitoring równości
  • Systemy rozwoju kadr

Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej na temat programu i organizacji tego typu szkoleń.

Zobacz również