Creative hubs: Factoria Cultural in Madrid

Od dekady obserwujemy globalny rozwój społeczności i przestrzeni, które służą osobom pracującym w zawodach kreatywnych jako terytoria wspólnej twórczości i aktywności zawodowej. Tak zawiązane społeczności dały początek hubom kreatywnym, które są obecnie jednym z najbardziej charakterystycznych modeli działania branży kreatywnej.

Huby kreatywne to platformy oraz miejsca pracy artystów, muzyków, projektantów, filmowców, twórców aplikacji internetowych oraz przedsiębiorców prowadzących start-upy. Są one zróżnicowane pod względem struktury, sektora, w którym operują oraz oferowanych usług. Mogą być organizowane oddolnie jako kolektywy czy kooperatywy, przyjmować formę labów lub inkubatorów – stacjonarnych, mobilnych lub działających online.

European Creative Hubs Network to dwuletni projekt koordynowany przez British Council i realizowany we współpracy z European Business and Innovation Centres Network oraz sześcioma europejskimi hubami kreatywnymi: Bios (Grecja), Addict (Portugalia), betahaus (Niemcy), Kulturni Kod/Nova Iskra (Serbia), Creative Edinburgh (Wielka Brytania) oraz Factoria Cultural (Hiszpania). Projekt jest współfinansowany przez Komisję Europejską w ramach komponentu międzysektorowego programu Kreatywna Europa i wpisuje się w strategię Komisji Europejskiej w zakresie kultury i stosunków zewnętrznych. Naszym celem jest wspieranie współpracy i nawiązywania kontaktów pomiędzy hubami kreatywnymi działającymi na terenie Europy. Chcemy stworzyć międzynarodową sieć kontaktów, która będzie rozbudowywana w ramach planowanego cyklu międzynarodowych spotkań oraz programu szkoleń dedykowanych przedstawicielom hubów. Zależy nam na tym, by animować środowisko, dzielić się doświadczeniami oraz wiedzą o hubach kreatywnych i modelach ich funkcjonowania. Zamierzamy pokazać, że huby pełnią niezwykle istotną rolę w rozwoju sektora kreatywnego i gospodarek europejskich.