Jest nam milo ogłosić, że od września 2018 wprowadzamy nowy sposób nauczania naszych  uczniów Primary (6-11 lat).

Primary Plus zostało przygotowane w oparciu o ekspertyzę oraz kompetencje British Council i ma na celu pomóc naszym najmłodszym uczniom rozwinąć najważniejsze umiejętności przydatne w przyszłości.   

Wraz z Primary Plus, Państwa dziecko będzie:

  • Brać udział w ćwiczeniach zaprojektowanych wokół konkretnych zadań w całej gamie form, pozwalających rozwijać umiejętności językowe oraz zdobywać pewność siebie w trakcie komunikowania się w języku angielskim.
  • Uaktywniać kreatywność i podejmować rozwój umiejętności XXI wieku takich jak  myślenie krytyczne, wyciąganie wniosków oraz sprawność komputerowa.
  • Rozwijać umiejętności i strategie promujące bardziej niezależną naukę języka.
  • Uczyć się przy pomocy pism/gazetek British Council, które zostały zaprojektowane wokół tematów ze świata dzieci, i które uczą języka poprzez sytuacje ‘z życia wzięte’