Dodatkowe środki bezpieczeństwa i higieny

Dziękujemy za cierpliwość w tych trudnych czasach. Nadszedł czas, aby powrócić do nauki i ponownie spotkać się w klasach. Nie możemy się doczekać, aby wkrótce zobaczyć Ciebie i Twoje dzieci.

W związku z zaistniałą sytuacją w naszych centrach nauczania i salach egzaminacyjnych wprowadziliśmy dodatkowe środki bezpieczeństwa i higieny. Szczegółowe informacje poniżej.

 

Środki bezpieczeństwa w centrach nauczania

Bezpieczna odległość 

 • Zachowanie odległości minimum 1.5 metra (lub innej, jeśli zostaną wprowadzone nowe regulacje) przez naszych klientów, studentów i pracowników we wszystkich pomieszczeniach British Council. Zasada ta będzie ściśle przestrzegana od wejścia we wszystkich przestrzeniach wspólnych, w tym w klasach. 
 • Ograniczenie liczby studentów w klasach, zgodnie z zaleceniami GIS co do zachowania bezpiecznej odległości. 
 • Asystenci nauczania będą odpowiedzialni za przestrzeganie dystansu, pomagając dzieciom przed i po zajęciach, a także w czasie przerw. 
 • Godziny rozpoczęcia kursów oraz przerw zostaną dostosowane tak, aby zmniejszyć liczbę kontaktów w pomieszczeniach.  

Środki higieny i dezynfekcji 

 • Zapewniamy dostęp do środków do dezynfekcji dłoni dla wszystkich osób odwiedzających nasze centra oraz studentów. Środki te będą umieszczone przy wejściu, na każdym piętrze oraz w Dziale Obsługi Klienta. 
 • Mydło w dozownikach i środki dezynfekcji będą uzupełniane na bieżąco.  

Dodatkowa dezynfekcja pomieszczeń 

 • Gruntowne czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń zostanie przeprowadzona na początku września, przed rozpoczęciem zajęć semestru jesiennego.  
 • Wszystkie sale będą czyszczone i dezynfekowane przed oraz po każdych zajęciach, to jest co 1.5-2 godziny.   
 • Toalety, umywalki, klamki, poręcze i inne powierzchnie będą czyszczone oraz dezynfekowane przynajmniej trzy razy dziennie.   

Noszenie maseczek 

 • Studenci, klienci oraz pracownicy są zobowiązani, aby nosić maseczki lub przyłbice zakrywając nos i usta we wszystkich pomieszczeniach publicznych i wspólnych w budynku, w tym w klasach. 

 Zwiększona wentylacja  

 • Systemy wentylacji we wszystkich centrach British Council są pod ciągłym nadzorem i regularną kontrolą działu technicznego. 
 • Klimatyzatory znajdujące się w klasach, przeszły przegląd i zostały gruntownie wyczyszczone, by zapewnić prawidłowe funkcjonowanie. 
 • W miarę możliwości sale będą wietrzone w czasie przerw. 

Prawo do odmowy wejścia 

 • Aby skutecznie stosować zasady zachowania dystansu, musimy ograniczyć liczbę osób w naszych centrach. Na teren British Council będą mogli wejść tylko uczniowie, klienci i pracownicy. Prosimy, aby rodzice lub opiekunowie towarzyszyli dzieciom do sal tylko pierwszego dnia zajęć. W kolejnych dniach osoby towarzyszące nie będą wpuszczane do centrów British Council, a dzieci będą odbierane przed budynkiem. Dalsze szczegóły zostaną przesłane przed rozpoczęciem zajęć.  
 • Pracownicy oraz klienci z objawami podobnymi do grypy (kaszel, gorączka) oraz osoby, które nie zastosują się do naszych wymagań, nie zostaną wpuszczone na zajęcia. 

Środki bezpieczeństwa w salach egzaminacyjnych

Zdrowie naszych klientów oraz personelu jest naszym priorytetem. Zanim otworzymy jakiekolwiek centrum testowe:

 • Zapewniamy, że postępujemy zgodnie ze wszystkimi wytycznymi bezpieczeństwa władz lokalnych oraz British Council.
 • Szkolimy naszych pracowników centrum egzaminacyjnego z aktualnych przepisów sanitarnych, aby byli na bieżąco z tym, co robić i jak przygotować się na przybycie zdających. 

Wprowadziliśmy następujące środki bezpieczeństwa, aby nasze centra testowe były jak najbardziej bezpieczne:

 • Sale egzaminacyjne będą dokładnie dezynfekowane przed każdą sesją.
 • W przypadku testów komputerowych cały sprzęt zostanie odkażony przed każdą sesją.
 • Nasz personel będzie nosił maski.
 • Będziesz musiał/a nosić maskę we wszystkich przestrzeniach wspólnych i przez cały czas utrzymywać dystans co najmniej dwóch metrów od innych osób.
 • Jeśli chcesz, możesz również założyć rękawiczki lateksowe, chociaż nie jest to wymagane.
 • Zapewnimy środki odkażające na terenie całego miejsca testów i prosimy, aby wszyscy zdający używali ich regularnie lub myli ręce, aby zapewnić bezpieczne środowisko.
 • Nie zapewniamy długopisów ani ołówków. Zdający zostaną poproszeni o przyniesienie własnych artykułów papierniczych w dniu egzaminu.

Zobacz również