Dodatkowe środki bezpieczeństwa i higieny

W związku z zaistniałą sytuacją w naszych centrach nauczania i salach egzaminacyjnych wprowadziliśmy dodatkowe środki bezpieczeństwa i higieny. Szczegółowe informacje poniżej.

Środki bezpieczeństwa w centrach nauczania

Bezpieczna odległość 

 • Zachowanie odległości minimum 1.5 metra (lub innej, jeśli zostaną wprowadzone nowe regulacje) przez naszych klientów, studentów i pracowników we wszystkich pomieszczeniach British Council. Zasada ta będzie ściśle przestrzegana od wejścia we wszystkich przestrzeniach wspólnych, w tym w klasach. 
 • Ograniczenie liczby studentów w klasach, zgodnie z zaleceniami GIS co do zachowania bezpiecznej odległości. 
 • Asystenci nauczania będą odpowiedzialni za przestrzeganie dystansu, pomagając dzieciom przed i po zajęciach, a także w czasie przerw. 
 • Godziny przerw zostaną dostosowane tak, aby zmniejszyć liczbę kontaktów w pomieszczeniach.  

Środki higieny i dezynfekcji 

 • Zapewniamy dostęp do środków do dezynfekcji dłoni dla wszystkich osób odwiedzających nasze centra oraz studentów. Środki te będą umieszczone przy wejściu, na każdym piętrze oraz w Dziale Obsługi Klienta.

Dodatkowa dezynfekcja pomieszczeń 

 • Gruntowne czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń zostanie przeprowadzona przed rozpoczęciem kursów wakacyjnych, a także na początku września, przed rozpoczęciem zajęć semestru jesiennego.  
 • Wszystkie sale będą czyszczone i dezynfekowane przed oraz po każdych zajęciach. 
 • Toalety, umywalki, klamki, poręcze i inne powierzchnie będą czyszczone oraz dezynfekowane przynajmniej trzy razy dziennie.   

Noszenie maseczek 

 • Studenci, klienci oraz pracownicy są zobowiązani, aby nosić maseczki zakrywając nos i usta we wszystkich pomieszczeniach publicznych i wspólnych w budynku, w tym w klasach.
 • Jeśli ktoś jest wyłączony z obowiązku noszenia maseczki ze względów zdrowotnych (np. astma), należy przedłożyć stosowny dokument, który to potwierdza.

 Zwiększona wentylacja  

 • Systemy wentylacji we wszystkich centrach British Council są pod ciągłym nadzorem i regularną kontrolą działu technicznego. 
 • Klimatyzatory znajdujące się w klasach, przeszły przegląd i zostały gruntownie wyczyszczone, by zapewnić prawidłowe funkcjonowanie. 
 • W miarę możliwości sale będą wietrzone w czasie przerw. 

Wejście i wyjście z zajęć 

 • Aby skutecznie stosować zasady zachowania dystansu, musimy ograniczyć liczbę osób w naszych centrach. Na teren British Council będą mogli wejść tylko uczniowie, klienci i pracownicy.
 • Przybycie na zajęcia: Uczniowie spotykają się na parterze nie wcześniej niż 15 minut przed zajęciami i są odprowadzani do klas. Rodzice lub opiekunowie uczniów primary będą mogli odprowadzić dzieci do klasy tylko pierwszego dnia zajęć.
 • Wyjście z zajęć: Uczniowie secondary wychodzą z zajęć klatką schodową. Uczniowie primary zostaną odprowadzeni na parter budynku przez asystentów. Prosimy, by rodzice tam oczekiwali na dzieci. Uczniowie nie mogą korzystać z windy (Warszawa).

Środki bezpieczeństwa w salach egzaminacyjnych

Zdrowie naszych klientów oraz personelu jest naszym priorytetem. Zanim otworzymy jakiekolwiek centrum testowe:

 • Zapewniamy, że postępujemy zgodnie ze wszystkimi wytycznymi bezpieczeństwa władz lokalnych oraz British Council.
 • Szkolimy naszych pracowników centrum egzaminacyjnego z aktualnych przepisów sanitarnych, aby byli na bieżąco z tym, co robić i jak przygotować się na przybycie zdających. 

Wprowadziliśmy następujące środki bezpieczeństwa, aby nasze centra testowe były jak najbardziej bezpieczne:

 • Sale egzaminacyjne będą dokładnie dezynfekowane przed każdą sesją.
 • W przypadku testów komputerowych cały sprzęt zostanie odkażony przed każdą sesją.
 • Nasz personel będzie nosił maseczki.
 • Będziesz musiał/a nosić maseczkę we wszystkich przestrzeniach wspólnych (w tym w salach egzaminacyjnych) i przez cały czas utrzymywać dystans co najmniej dwóch metrów od innych osób.
 • Jeśli ktoś jest wyłączony z obowiązku noszenia maseczki ze względów zdrowotnych (np. astma), należy przedłożyć stosowny dokument, który to potwierdza. Można to zrobić w dniu egzaminu.
 • Jeśli chcesz, możesz również założyć rękawiczki lateksowe, chociaż nie jest to wymagane.
 • Zapewnimy środki odkażające na terenie całego miejsca testów i prosimy, aby wszyscy zdający używali ich regularnie lub myli ręce, aby zapewnić bezpieczne środowisko.
 • Nie zapewniamy długopisów ani ołówków. Zdający zostaną poproszeni o przyniesienie własnych artykułów papierniczych w dniu egzaminu.

Zobacz również