NASZE PODEJŚCIE DO NAUCZANIA

Poniższe strategie nauczania są kluczowe, aby możliwie najlepiej wspierać rozwój językowy Twojego dziecka. W British Council dbamy o to, aby:

  • uczniowie w pełni i aktywnie uczestniczyli w zajęciach
  • rozwijali swoje umiejętności językowe poprzez ciekawe i inspirujące ćwiczenia
  • przyjazna atmosfera pozwalała uczniom czerpać z lekcji przyjemność i rozwijać pewność siebie
  • uczniowie rozwijali swoją niezależność i samodzielnośćwykorzystywać różne pomoce naukowe, w tym również multimedialne, aby lekcje były motywujące i interesujące
  • rodzice byli partnerami w procesie nauczania dzięki comiesięcznemu newsletterowi i jesiennym i wiosennym warsztatom
  • uczniowie uczyli się o różnych kulturach, dzięki czemu będą bardziej pewne siebie

Kurs Twojego dziecka będzie się składał z dwóch istotnych elementów: magazynów i online’owej platformy learning hub.

Magazyny zostały przygotowane przez ekspertów w taki sposób, by efektywnie wspierać strategie efektywnego nauczania. Więcej na stronie Materiały Twojego dziecka.

Learning hub to internetowy portal zaprojektowany tak, aby wspierać postęp Twojego dziecka w nauce języka angielskiego. Więcej na stronie Platforma learning hub.