Online learning hub YL, image

Co można znaleźć w centrum nauki

  • Narzędzia dla uczniów do ćwiczeń i tworzenia w języku angielskim
  • Ćwiczenia utrwalające materiał poznany podczas lekcji
  • Zadania do wykonania przed zajęciami i po nich dla grup Secondary Plus i Primary Plus od 3 do 6 
  • Interaktywne gry i ćwiczenia dla grup Primary Plus 1 i 2
  • Monitoring postępów, który pozwala uczniom śledzić rozwój ich znajomości angielskiego

Obejrzyj te filmy i poznaj centrum nauki

Pierwsze kroki w centrum nauki: Poznaj podstawowe informacje o centrum nauki, takie jak sposób logowania, tworzenie nazwy użytkownika, znajdowanie zasobów edukacyjnych i wykorzystaj jak najlepiej zdobyte doświadczenia.

Centrum nauki dla uczestników kursu Primary Plus 1–2: Oto przegląd aktywności edukacyjnych, które można znaleźć w centrum nauki oraz wskazówki, jak pomóc dziecku monitorować postępy.

Centrum nauki dla uczestników kursu Primary Plus 3–6: Zapoznaj się z dostępnymi materiałami dla uczniów poziomu 3–6 i dowiedz się, jak monitorować ich postępy.

Centrum nauki dla uczestników kursu Secondary Plus: Zobacz, jak działa centrum nauki i jak może pomóc w nauce języka obcego uczestnikom kursu Secondary Plus.

Każde centrum nauki jest wyposażone w te potężne narzędzia

  • Oryginalne treści z każdego z naszych magazynów Primary Plus
  • Monitorowanie postępu dla uczniów i rodziców
  • Strona dyskusji, na której możesz sprawdzić, co Twoje dziecko robiło w czasie lekcji i jakie otrzymało zadanie domowe. Nasze narzędzie umożliwiające dyskusję to bezpieczna przestrzeń dla Twojego dziecka, w której możesz zadawać pytania dotyczące jego pracy. (W przypadku pytań o charakterze osobistym należy kontaktować się z nauczycielem za pośrednictwem poczty elektronicznej).

Dowiedz się, jak centrum nauki wspiera Twoje dziecko

Primary Plus 1–2 Primary Plus 3–6
Pięć sekcji, w tym interaktywne gry, piosenki i filmy utrwalające materiał z lekcji Każdy magazyn zawiera pięć lub sześć sekcji z ćwiczeniami, w tym gramatykę, słownictwo, czytanie, pisanie i słuchanie. Korzystanie z tych narzędzi w celu ćwiczenia komunikacji w sali lekcyjnej podniesie umiejętności językowe Twojego dziecka.
Wiele zabawnych linków, które zwiększają poziom zrozumienia języka Każda sekcja zawiera zadanie lub projekt do zrealizowania. Niektóre z nich należy wykonać w zeszycie ucznia, aby pokazać je nauczycielowi, natomiast inne wymagają przesłania nauczycielowi do oceny online.

Dowiedz się, jak centrum nauki wspiera Twoje dziecko

Secondary Plus i Upper Secondary Plus
Każdy magazyn zawiera pięć sekcji z ćwiczeniami, w tym gramatykę, słownictwo, czytanie, pisanie i słuchanie. Podczas zajęć ćwiczy się mówienie.
Każda sekcja zawiera zadanie lub projekt do zrealizowania. Niektóre z nich należy wykonać w zeszycie ucznia, aby pokazać je nauczycielowi, natomiast inne wymagają przesłania nauczycielowi do oceny online.

Logowanie do centrum nauki

Wymagania techniczne

  • Aby uzyskać najlepsze rezultaty, zaloguj się do centrum nauki za pomocą komputera stacjonarnego, laptopa lub tabletu.
  • Konieczne jest również dobre łącze internetowe lub Wi-Fi.