Kandydaci przystępujący do egzaminów wstępnych
©

Max Wright

Egzaminy wstępne na najlepsze uczelnie brytyjskie

Współpracując z Cambridge Assessment Admissions Testing, przeprowadzamy egzaminy wstępne na najlepsze uczelnie brytyjskie. Są to egzaminy przedmiotowe, sprawdzające wiedzę kandydatów starających się o przyjęcie na studia medyczne, ekonomiczne, matematyczne, prawnicze a także na filozofię i politologię. Należą do nich:

 • BMAT (BioMedical Admissions Test) 
 • CAT (Classics Admissions Test)
 • ELAT (English Literature Admissions Test)
 • GAT (Geography Admissions Test)
 • HAT (History Aptitude Test)
 • MAT (Mathematics Admissions Test)
 • MLAT (Modern Languages Admissions Test)
 • OLAT (Oriental Languages Aptitude Test)
 • PAT (Physics Aptitude Test)
 • PHIL (Philosophy Test)
 • TMUA (Test of Mathematics for University Admission)
 • TSA (Thinking Skills Assessment)
 • TSAS1 (Thinking Skills Assessment 1)
 • STEP (Sixth Term Examination Paper)

 University of Cambridge pre-interview assessments:

 • AHAA (Arts-Humanities Admissions Assessment)
 • ENGAA (Engineering Admissions Assessment)
 • ECAA (Economics Admissions Assessment)
 • GAA (Geography Admissions Assessment)
 • NSAA (Natural Sciences Admissions Assessment)
 • PBSAA (Psychological and Behavioural Sciences Admissions Assessment)
 • LAA (Linguistics Admissions Assessment)
 • CTMUA ( Cambridge Test of Mathematics for University Admissions)

 

Więcej informacji na temat egzaminów znajdziesz na stronie Cambridge Assessment Admissions Testing

Szczegółowe informacje dotyczące procedur rejestracji w UCAS opisane są na tej stronie.

Daty i ceny egzaminów

Egzaminy Cambridge Assessment Admissions Testing organizowane są w biurze British Council w Warszawie. 

Uwaga 

STEP I 

STEP I nie odbędzie się w czerwcu 2020 r. W przypadku kandydatów, którzy są zobowiązani do podjęcia STEP I w ramach aplikacji na wybrany uniwersytet, NIE MUSZĄ oni zdawać egzaminów STEP II lub STEP III. W razie wątpliwości należy skontaktować się bezpośrednio ze szkołą wyższą w celu uzyskania wskazówek.

STEP II i STEP III

Niniejsze zawiadomienie dotyczy tylko kandydatów, którzy w ramach aplikacji na uniwersytet są zobowiązani do zdawania STEP II i STEP III. 

Aby zapewnić bezpieczeństwo kandydatów, egzaminy STEP II i STEP III 2020 nie będą organizowane w szkołach, na uczelniach lub w ośrodkach egzaminacyjnych. Zamiast tego, STEP 2020 będzie administrowany przez bezpieczną przeglądarkę na Twoim laptopie / komputerze stacjonarnym. Test zostanie przeprowadzony zdalnie przy użyciu kamery internetowej lub wbudowanej kamery, aby zapewnić integralność testu oraz tożsamości użytkownika.

Tylko kandydaci, z którymi skontaktują się bezpośrednio University of Cambridge, Imperial College London i University of Warwick, będą mogli dokonać rejestracji na egzaminy STEP 2020.

Aby ukończyć rejestrację należy wykonać czynności wskazane w mailu, który otrzymasz od uczelni. Poniżej znajdują się terminy zakończenia rejestracji:

Pierwsza część: 1 maja - 11 maja

Druga część: 15 maja - 29 maja

W dniu 15 maja otrzymasz wiadomość mailową z instrukcjami, jak ukończyć część 2 rejestracji.

Sprawdzaj regularnie swoją skrzynkę odbiorczą, w tym folder spam / śmieci.

Szczegółowe informacje dotyczące procesu rejestracji oraz formatu testów są dostępne na stronie Cambridge

Jak zapisać się na egzaminy Cambridge Assessment Admissions Testing ?

Aby zapisać się na egzaminy Cambridge Assessment Admissions Testing:

KROK 1

Wypełnij formularz zgłoszeniowy na interesujący Cię egzamin:

Uwaga: Twój numer identyfikacyjny UCAS podany jest w powitalnej wiadomości, którą otrzymałeś po rejestracji.

Podanie numeru identyfikacyjnego UCAS w formularzu zgłoszeniowym nie jest obowiązkowe. 

KROK 2

Dokonaj opłaty za administrację egzaminu na konto British Council w Banku Handlowym S.A.

Dane bankowe do przelewu: 

Nr konta: 68 1030 1061 0000 0000 3018 9000
Nazwa banku: Bank Handlowy S. A., II O/Warszawa
Właściciel rechunku bankowego: The British Council
Adres właściciela rachunku: Koszykowa 54, 00-675 Warszawa

W polu Tytułem prosimy o umieszczenie informacji wg wzoru: [Nazwa egzaminu/Centrum egzaminacyjne/Imię i nazwisko kandydata/Data egzaminu]
np. BMAT/WAR/PAWEŁ KOMAR/07.01.2018

KROK 3

Wypełniony formularz rejestracyjny wraz z dowodem wpłaty przeslij mailem lub pocztą albo dostarcz osobiście na poniższy adres:

Fundacja British Council
Sekcja Egzaminacyjna
ul. Koszykowa 54
00-675 Warszawa
E-mail: exams@britishcouncil.pl

Na około 14 dni przed egzaminem otrzymasz od nas e-mail potwierdzający czas i miejsce egzaminu.

Twoje wyniki

WYNIKI EGZAMINÓW

Wyniki egzaminów STEP I, STEP II i STEP III dostępne będą 15 sierpnia 2019 na stronie internetowej Cambridge Assessment Admissions Testing, do której login i hasło kandydaci otrzymają w dniu egzaminu.

Wyniki (Statements of Results) egzaminu BMAT będą dostępne 22 listopada 2019 na stronie internetowej Cambridge Assessment Admissions Testing, do której login i hasło kandydaci otrzymają w dniu egzaminu. 

Wyniki (Statements of Results) egzaminu TMUA będą dostępne 27 listopada 2019 na stronie internetowej Cambridge Assessment Admissions Testing, do której login i hasło kandydaci otrzymają w dniu egzaminu.

Wyniki (Statements of Results) egzaminów ELAT i TSA będą dostępne 13 stycznia 2020 na stronie internetowej Cambridge Assessment Admissions Testing, do której login i hasło kandydaci otrzymają w dniu egzaminu. 

W przypadku pozostałych egzaminów zapraszamy na stronę internetową Cambridge Assessment Admissions Testing gdzie znajdą Państwo szczegółowe informacje na temat wyników www.admissionstestingservice.org/for-test-takers/ 

ODWOŁANIE OD WYNIKU EGZAMINU 

Jeśli uważasz, że miał miejsce błąd w trakcie oceniania Twojej pracy, masz następujące możliwości:

Wypełnij formularz odwołania od wyniku egzaminu STEP I, STEP II, STEP III (dostępny na życzenie, prosimy o kontakt pod adresem exams@britishcouncil.pl) i dostarcz go do 21 sierpnia 2019 do godziny 12:00 do biura British Council w Warszawie. Koszt usługi wynosi 295 PLN za każdy moduł oraz krok odwołania.

Reklamacje wyników egzaminu BMAT można zgłaszać do British Council w Warszawie w nieprzekraczalnym terminie do 29 listopada 2019 do godziny 12:00. Usługa ta jest płatna. Koszt usługi to 260 złotych.

Reklamacje wyników egzaminu TMUA można zgłaszać do British Council w Warszawie w nieprzekraczalnym terminie do 4 grudnia 2019 do godziny 12:00. Usługa ta jest płatna. Koszt usługi podany to 255 złotych.

Wypełnij formularz odwołania od wyniku egzaminu (dostępny na życzenie, prosimy o kontakt pod adresem exams@britishcouncil.pl) i dostarcz go w odpowiednim terminie do biura British Council w Warszawie.

Zwroty

Jeśli chcesz ubiegać się o zwrot opłaty egzaminacyjnej, prosimy abyś zapoznał się z naszą procedurą zwrotów opisaną w regulaminie egzaminów Cambridge Assessment Admissions Testing, zanim wystąpisz z oficjalnym wnioskiem.

O zwrot możesz ubiegać się, jeśli:

 • rezygnujesz z egzaminu przed upływem 14 dni od dokonania rejestracji. Otrzymasz wówczas zwrot w wysokości 100% opłaty egzaminacyjnej.
 • rezygnujesz ze swojej rejestracji przed zakończeniem rejestracji, lecz po upływie 14 dni od dnia zapisu na egzamin. Otrzymasz wówczas zwrot w wysokości 80% opłaty egzaminacyjnej.
 • nie możesz uczestniczyć w egzaminie z powodów określonych w regulaminie egzaminu. Otrzymasz wówczas zwrot w wysokości 60% opłaty egzaminacyjnej pod warunkiem, że przedstawisz właściwy dowód uzasadniający wniosek o zwrot opłaty. Jeśli chcesz to zrobić, prosimy abyś wypełnił i przedłożył nam formularz zwrotu opłaty egzaminacyjnej razem z innymi dokumentami. Wszystkie dokumenty związane z wnioskiem o zwrot opłat egzaminacyjnej powinny trafić do British Council nie później niż 5 dni roboczych od daty testu, na który byłeś zarejestrowany.

Dodatkowo, jeśli jesteś kandydatem BMAT i otrzymujesz stypendium lub inne wsparcie finansowe w swoim kraju, możesz ubiegać się o zwrot opłaty egzaminacyjnej w Cambridge Assessment Admissions Testing. Zwrotowi podlegają opłaty rejestracyjne w trybie zwykłym pobierane przez Cambridge Assessment Admissions Testing i mogą się o nie ubiegać kandydaci, którzy aplikowali na uczelnie wymagające egzaminu BMAT. Opłaty administracyjne pobierane przez centrum egzaminacyjne, a także opłaty rejestracyjne pobierane w trybie późnym nie podlegają zwrotowi.