Wśród oferowanych przez nas egzaminów profesjonalnych i uniwersyteckich znajdują się:

Jeśli chciałbyś przystąpić do jednego z nich i potrzebujesz specjalnych udogodnień, poniżej znajdziesz informacje na temat tego, co możemy Ci zaoferować.

TOLES

Udogodnienia dla osób niepełnosprawnych

Jeżeli potrzebujesz szczególnych udogodnień na egzaminie (np. z powodu problemów ze wzrokiem lub słuchem), zgłoś swoje potrzeby w trakcie rejestracji przed wniesieniem opłaty egzaminacyjnej.

Prosimy o dostarczenie do British Council następujących dokumentów przed końcem terminu rejestracji:

Osoby z dysleksją, dysgrafią lub dysortografią

Jeśli potrzebujesz więcej czasu na napisanie egzaminu z powodu dysleksji, dysgrafii lub dysortografii, zgłoś swoje potrzeby podczas rejestracji.

Prosimy o dostarczenie do British Council następujących dokumentów przed końcem terminu rejestracji:

Po zakończeniu rejestracji dokumenty związane ze szczególnymi udogodnieniami nie będą uwzględnione.

ACCA

W British Council organizujemy sesje egzaminacyjne na zlecenie Association of Chartered Certified Accountants (ACCA).

Jeśli chciałbyś uzyskać specjalne udogodnienia na czas egzaminów ACCA, prosimy o kontakt z przedstawicielem tej instytucji zawodowej w celu uzyskanie niezbędnych informacji.

Poniżej znajdziesz dane kontaktowe do polskiego oddziału ACCA:

ACCA Poland
ul. Chmielna 1/3 lok. 13
00-021 Warszawa
Telefon: +48 22 692 41 10
Strona internetowa: www.accaglobal.com

University of London

Jeśli chcesz ubiegać się o specjalne udogodnienia na egzaminie University of London, wypełnij wniosek o przyznanie specjalnych udogodnień i dostarcz go do biura British Council wraz z dokumentami rejestracyjnymi oraz odpowiednim zaświadczeniem lekarskim w wyznaczonym Ci terminie.

Open University

W British Council organizujemy sesje egzaminacyjne na zlecenie Open University.

Jeśli chciałbyś uzyskać specjalne udogodnienia na czas egzaminów Open University, prosimy o kontakt z przedstawicielem uczelni w celu uzyskanie niezbędnych informacji.

Poniżej znajdziesz dane kontaktowe Open University:

Melanie Clayton
Baltic Business Quarter
Abbots Hill
Gateshead NE8 3DF
Telefon: + 44 191 284 1611
Email: M.J.Clayton@open.ac.uk
Strona internetowa: www.open.ac.uk

Egzaminy wstępne na uczelnie brytyjskie

Przeprowadzamy egzaminy wstępne na najlepsze uczelnie brytyjskie, takie jak: BMAT, CAT, ELAT, HAT, MAT, MLAT, OLAT, PAT, TSA i STEP.

Wypełnij wniosek o przyznanie specjalnych udogodnień i dostarcz go do biura British Council w Warszawie wraz z zaświadczeniem lekarskim (nie starszym niż 2-letnim) najpóźniej w ostatnim dniu rejestracji w danym trybie, jeśli:

  • potrzebujesz zmodyfikowanych arkuszy egzaminacyjnych dostosowanych do Twoich potrzeb jako osoby niedowidzącej, niedosłyszącej etc.
  • potrzebujesz udogodnień natury administracyjnej, np. wydłużenia czasu testu, komputera, dodatkowych nadzorowanych przerw podczas egzaminu etc.