Zajęcia w ramach kursu języka angielskiego dla nastolatków
Język angielski dla nastolatków ©

Mat Wright

Najbliższe warsztaty

Miesiąc Dzień Miasta
Listopad 16 Warszawa i Kraków

Czas trwania

Rejestracja: 9.30

Warsztaty: 10.00 do 13.30

Lokalizacje

Warszawa: British Council, Al. Jerozolimskie 59 
Kraków: British Council, Rynek Główny 6, Szara Kamienica

Sesje:

Sesja 1: Teaching PET/FCE for schools with the British Council Branded online materials

Teaching English to teenage learners can be a challenge. We will show you some creative ways of preparing for the PET/FCE for Schools exams with the British Council’s on-line materials that can be also used in teaching for the Gymnasium test.

Sesja 2: Teenagers - get active! 

This session will showcase a range of engaging  listening and reading activities to turn your teens from passive to active learners. Be prepared for some fun!

Sesja 3: Get those teens producing - maximise communication

We know teen learners are keen to communicate and be understood in English. We'll give you top tips for helping your classes speak and write effectively. 

Cena

Cena udziału w jednodniowym szkoleniu, składającym się z trzech sesji, to 120 zł.

Nauczycielom ze szkół uczestniczących w Programie Partnerskim Addvantage przysługuje 50% rabatu.

Informacje nt. sposobu płatności zostaną przesłane do zaintersowanych wraz z potwierdzeniem rejestracji na warsztaty.

Ważne: Nie będzie możliwym dokonanie płatności gotówką w dniu szkolenia.

Rejestracja

Aby wziąć udział w warsztatach z cyklu Teachers’ Survival Toolkit, prosimy o wypełnienie formularza rejestracyjnego online.

Wszystkie otrzymane zgłoszenia potwierdzimy e-mailem. Wraz z potwierdzeniem rejestracji przesłane zostaną dokładne informacje na temat sposobu płatności za udział w warsztatach.

Na tydzień przed szkoleniem skontaktujemy się ze wszystkimi uczestnikami ponownie w celu potwierdzenia ich obecności oraz przekazania informacji o szkoleniu.

Zapisy na szkolenia kończą się na tydzień przed datą warsztatu.

Ważne!

Liczba miejsc na warsztatch jest ograniczona w związku z charakterem sesji szkoleniowych. 

British Council zastrzega sobie również prawo do ograniczenia liczby osób rejestrowanych przez jedną instytucję oraz do odwołania imprezy w przypadku zbyt małej liczby zgłoszeń.

Zwroty i rezygnacje z udziału

Masz prawo do odwołania swojego udziału w szkoleniu. Pamiętaj o tym, że:

1. Jeśli rezygnujesz ze swojego udziału na minimum 7 dni przed szkoleniem (przed zakończeniem terminu rejestracji) możesz ubiegać się o całkowity zwrot opłaty rejestracyjnej.

2. Jeśli swój udział odwołujesz w tygodniu poprzedzającym szkolenie (po zakończeniu rejestracji), masz prawo do zwrotu 50% opłaty rejestracyjnej

3. Jeśli nie uprzedzisz nas o tym, że nie bierzesz udziału w szkoleniu, nie będziesz mógł ubiegać się o zwrot opłaty rejestracyjnej.

4. Aby uzyskać zwrot, prosimy o wypełnienie formualrzu zwrotu i jego odesłanie (jako skan) na e-mail: teacher.training@britishcouncil.pl.