Teachers taking part in our workshops
Teachers of English ©

Max Wright

Oferujemy szeroki wybór warsztatów dla nauczycieli angielskiego, które możemy zorganizować w Twojej placówce. Skontaktuj się z nami, by dowiedzieć się więcej o przeprowadzeniu szkolenia w zapewnionej przez Ciebie sali.

Dostępne szkolenia

Wybór tematyki szkolenia należy do Ciebie. Oferujemy zarówno seminaria metodyczne dokładnie zapoznające ze strukturami  Cambridge English Qualifications oraz testu IELTS, jak również dotyczące zagadnień związanych z nauczaniem języka angielskiego.

Każdy uczestnik otrzyma od nas:

  • materiały szkoleniowe
  • certyfikat uzestnictwa w warsztatach.

Koszt szkolenia

Cena jednej godziny zegarowej szkolenia (za grupę do 15 osób) wynosi 320 zł brutto, naliczane za każde rozpoczęte 30 minut.

Przykładowe tematy warsztatów

Poniżej znajdziesz opisy przykładowych warsztatów dostępnych w ofercie szkoleń na zamówienie:

Making English Fun: the YLE tests

Seminarium składa się z dwóch części:

  • Część 1 - Making English Fun Cambridge English: Young Learners (YLE) tests
  • Część 2 - How to prepare your students for the Cambridge English: Young Learners (YLE) tests?

Jego celem jest zaznajomienie nauczycieli angielskiego z testami YLE. Uczestnicy otrzymują także porady dotyczące tego, jak pomóc uczniom w nauce języka, oraz jak przygotować ich do testów YLE bez konieczności zmiany podręcznika.

Czas trwania: 120 minut

Boost Your Students' Motivation: A2 Key for Schools and B1 Preliminary for Schools

Celem seminarium jest odpowiedź na pytanie, dlaczego warto przystępować do egzaminów z języka angielskiego i dlaczego koniecznym było wprowadzenie egzaminów Cambridge English: A2 Key for Schools and B1 Preliminary for Schools dla uczniów w wieku 11-14 lat. Uczestnicy otrzymują także informację o strukturze, sposobie oceny i administrowaniu oboma egzaminami.

Czas trwania: 90 minut

How to teach and assess Speaking for B2 First

Celem seminarium jest szczegółowe omówienie czterech części egzaminu ustnego Cambridge English: B2 First (FCE) i zaoferowanie nauczycielom szerokiego zakresu praktycznych wskazówek związanych z przygotowaniem uczniów do tej części testu. Podczas seminarium zaprezentowane zostaną zasady oceniania testu Speaking i sposoby oceny poziomu przygotowania ucznia w tym zakresie. Podczas warsztatu, uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe i są zachęcani do zadawania pytań na wszelkie tematy związane z egzaminem ustnym B2 First (FCE).

Czas trwania: 120 minut

Cambridge Assessment: B2 First, C1 Advanced, C2 Proficiency assessment procedures explained

Celem seminarium jest zaprezentowanie sposobu oceny egzaminów B2 First (FCE), C1 Advanced (CAE) i C2 Proficiency (CPE) oraz zaoferowanie nauczycielom szerokiego zakresu ćwiczeń z zakresu oceniania poziomu wiedzy ich uczniów. Szczególny nacisk kładziony jest na kryteria oceny części Writing i Speaking. Pokazana jest także zmiana trudności testów pomiędzy poziomami B2 First, C1 Advanced i C2 Proficiency, po to by dodać nauczycielom pewności siebie w ocenianiu prac uczniów na różnym poziomie zaawansowania. Podczas warsztatu, uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe i są zachęcani do zadawania pytań na wszelkie tematy związane z egzaminami Cambridge.

Czas trwania: 90 minut

Teaching Reading for B2 First and C1 Advanced

Zadaniem pierwszej części prezentacji jest przypomnienie uczestnikom pewnych podstawowych koncepcji związanych z nauczaniem czytania ze zrozumieniem w języku obcym. W czasie prezentacji przedstawione zostaną nie tylko przykładowe zadania egzaminacyjne sprawdzające tę umiejętność językową ale także wskazówki dotyczące zajęć w klasie rozwijających tę kompetencję. Druga część prezentacji skupia się głównie na etapach procesu czytania, przykładowych pytaniach z egzaminów Cambridge English i matury oraz na kryteriach egzaminacyjnych. Przedstawione zostaną także sposoby na poprawę jakości czytania wśród uczniów.

Czas trwania: 60 minut

Teaching Writing for B2 First and C1 Advanced

Celem seminarium jest zaprezentowanie zmian wprowadzonych do części Writing egzaminów B2 First i C1 Advanced od stycznia 2015 i sposobu oceny prac pisemnych w oparciu o kryteria Cambridge. Druga część pokaże jak skutecznie podnieść poziom umiejętności pisania, używając różnorodnych materiałów, narzędzi i ćwiczeń.

Czas trwania: 90 minut

IELTS and skills for writing and speaking success

Warsztat składa się z trzech 60-minutowych sesji:

Sesja 1: IELTS - How do you pronounce it? The test overview 

W czasie warsztatu omówiona zostanie sktruktura testu oraz system oceniania w nim stosowany. Przedstawione zostaną także ogólne wskazówki dotyczące przygotowania słuchaczy do tego egzaminu.

Sesja 2: IELTS Writing Skills for Success

W tej części skupimy się na  umiejętnościach, które pomogą Twoim uczniom odnieść sukces w czasie egzaminu pisemnego testu IELTS w wersji Academic. Przekonacie się sami, że poza praktycznością, pomysły naszych trenerów są także zabawne i skuteczne. 

Sesja 3: IELTS Speaking Skills and Motivating Learners

Ostatnia część poświęcona jest egzaminowi ustnemu. Zaprezentowane zostaną liczne ćwiczenia pomocne w przygotowaniu słuchaczy do tego, by skutecznie komunikowali się w języku angielskim.

Łączny czas trwania: 180 minut