Teachers taking part in our workshops
Teachers of English ©

Max Wright

Oferujemy szeroki wybór warsztatów dla nauczycieli angielskiego, które możemy zorganizować dla grup od minimum 7 osób. Skontaktuj się z nami, by dowiedzieć się więcej o przeprowadzeniu szkolenia.

Dostępne szkolenia

Wybór tematyki szkolenia należy do Ciebie. Oferujemy zarówno seminaria metodyczne dokładnie zapoznające ze strukturami Cambridge English Qualifications oraz testu IELTS, jak również dotyczące zagadnień związanych z nauczaniem języka angielskiego.

Każdy uczestnik otrzyma od nas:

  • materiały szkoleniowe
  • certyfikat uczestnictwa w warsztatach.

Koszt szkolenia

Cena jednej godziny zegarowej szkolenia wynosi 320 zł brutto, naliczane za każde rozpoczęte 30 minut.

Przykładowe tematy warsztatów

Poniżej znajdziesz opisy przykładowych warsztatów dostępnych w ofercie szkoleń na zamówienie:

Making English Fun: the YLE tests

Seminarium składa się z dwóch części:

  • Część 1 - Making English Fun Cambridge English: Young Learners (YLE) tests
  • Część 2 - How to prepare your students for the Cambridge English: Young Learners (YLE) tests?

Jego celem jest zaznajomienie nauczycieli angielskiego z testami YLE. Uczestnicy otrzymują także porady dotyczące tego, jak pomóc uczniom w nauce języka, oraz jak przygotować ich do testów YLE bez konieczności zmiany podręcznika.

Czas trwania: 120 minut

Boost Your Students' Motivation: A2 Key for Schools and B1 Preliminary for Schools

Celem seminarium jest odpowiedź na pytanie, dlaczego warto przystępować do egzaminów z języka angielskiego i dlaczego koniecznym było wprowadzenie egzaminów Cambridge English: A2 Key for Schools and B1 Preliminary for Schools dla uczniów w wieku 11-14 lat. Uczestnicy otrzymują także informację o strukturze, sposobie oceny i administrowaniu oboma egzaminami.

Czas trwania: 90 minut

How to teach and assess Speaking for B2 First

Celem seminarium jest szczegółowe omówienie czterech części egzaminu ustnego Cambridge English: B2 First (FCE) i zaoferowanie nauczycielom szerokiego zakresu praktycznych wskazówek związanych z przygotowaniem uczniów do tej części testu. Podczas seminarium zaprezentowane zostaną zasady oceniania testu Speaking i sposoby oceny poziomu przygotowania ucznia w tym zakresie. Podczas warsztatu, uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe i są zachęcani do zadawania pytań na wszelkie tematy związane z egzaminem ustnym B2 First (FCE).

Czas trwania: 120 minut

Cambridge Assessment: B2 First, C1 Advanced, C2 Proficiency assessment procedures explained

Celem seminarium jest zaprezentowanie sposobu oceny egzaminów B2 First (FCE), C1 Advanced (CAE) i C2 Proficiency (CPE) oraz zaoferowanie nauczycielom szerokiego zakresu ćwiczeń z zakresu oceniania poziomu wiedzy ich uczniów. Szczególny nacisk kładziony jest na kryteria oceny części Writing i Speaking. Pokazana jest także zmiana trudności testów pomiędzy poziomami B2 First, C1 Advanced i C2 Proficiency, po to by dodać nauczycielom pewności siebie w ocenianiu prac uczniów na różnym poziomie zaawansowania. Podczas warsztatu, uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe i są zachęcani do zadawania pytań na wszelkie tematy związane z egzaminami Cambridge.

Czas trwania: 90 minut

Teaching Reading for B2 First and C1 Advanced

Zadaniem pierwszej części prezentacji jest przypomnienie uczestnikom pewnych podstawowych koncepcji związanych z nauczaniem czytania ze zrozumieniem w języku obcym. W czasie prezentacji przedstawione zostaną nie tylko przykładowe zadania egzaminacyjne sprawdzające tę umiejętność językową ale także wskazówki dotyczące zajęć w klasie rozwijających tę kompetencję. Druga część prezentacji skupia się głównie na etapach procesu czytania, przykładowych pytaniach z egzaminów Cambridge English i matury oraz na kryteriach egzaminacyjnych. Przedstawione zostaną także sposoby na poprawę jakości czytania wśród uczniów.

Czas trwania: 60 minut

Teaching Writing for B2 First and C1 Advanced

Celem seminarium jest zaprezentowanie zmian wprowadzonych do części Writing egzaminów B2 First i C1 Advanced od stycznia 2015 i sposobu oceny prac pisemnych w oparciu o kryteria Cambridge. Druga część pokaże jak skutecznie podnieść poziom umiejętności pisania, używając różnorodnych materiałów, narzędzi i ćwiczeń.

Czas trwania: 90 minut

IELTS and skills for writing and speaking success

Warsztat składa się z trzech 60-minutowych sesji:

Sesja 1: IELTS - How do you pronounce it? The test overview 

W czasie warsztatu omówiona zostanie sktruktura testu oraz system oceniania w nim stosowany. Przedstawione zostaną także ogólne wskazówki dotyczące przygotowania słuchaczy do tego egzaminu.

Sesja 2: IELTS Writing Skills for Success

W tej części skupimy się na  umiejętnościach, które pomogą Twoim uczniom odnieść sukces w czasie egzaminu pisemnego testu IELTS w wersji Academic. Przekonacie się sami, że poza praktycznością, pomysły naszych trenerów są także zabawne i skuteczne. 

Sesja 3: IELTS Speaking Skills and Motivating Learners

Ostatnia część poświęcona jest egzaminowi ustnemu. Zaprezentowane zostaną liczne ćwiczenia pomocne w przygotowaniu słuchaczy do tego, by skutecznie komunikowali się w języku angielskim.

Łączny czas trwania: 180 minut