Creativity Talks to cykl spotkań, które mają na celu sieciowanie i tworzenie nowych partnerstw w obszrze sektorów kreatywnych, pomiędzy organizacjami z Polski i Wielkiej Brytanii. Spotkania są platformą wymiany doświadczeń, zdobywania nowej wiedzy oraz dzielenia się dobrymi praktykami. Organizowane są z partnerami z największych polskich miast; odbywają się najczęściej w ramach dużych wydarzeń branżowych i festiwali.

Nadchodzące wydarzenia:

W tym momencie nie ma żadnych wydarzeń. Zapraszamy ponownie wkrótce.