Oceny umiejętności językowych i testy dla dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 17 lat

Wiemy, że chcesz śledzić postępy swojego dziecka w nauce języka angielskiego. Nasze ciągłe oceny umiejętności językowych i testy dają jasny obraz mocnych i słabych stron dziecka oraz jego przyszłych celów edukacyjnych.

Nauczyciele pomagają uczniom określić to, co robią dobrze i co powinni poprawić. Jest to oparte na ocenie umiejętności językowych oraz wyników osiąganych podczas zajęć.

Jak otrzymywać informacje i utrzymać zaangażowanie

Przekazywanie aktualnych informacji na temat postępów Twojego dziecka jest dla nas bardzo ważne. Wskazujemy, jak możesz się zaangażować.

  • Znajdź cele lekcji na forum dyskusyjnym w centrum nauki.
  • Sprawdź, jak radzi sobie Twoje dziecko na pulpicie postępu w centrum nauki.
  • Przeczytaj samoocenę Twojego dziecka na końcu każdego modułu.
  • Otrzymaj raporty i świętuj sukcesy swojego dziecka.
  • Bierz udział w spotkaniach dla rodziców na zakończenie każdego semestru.

Kreowanie pewnych siebie użytkowników języka angielskiego

Nasze oceny i testy umiejętności językowych i pomagają dzieciom stać się świadomymi i pewnymi siebie użytkownikami angielskiego, a także lepszymi uczniami.

Oto, jak to działa:

Ocena kształtująca Ocena podsumowująca (oceny prowadzone przez nauczyciela powiązane ze standardami CEFR)
Nauczyciele nieustannie angażują uczniów w realizację celów zajęć wykorzystując ich własną ocenę swojej pracy, jak i ocenę rówieśników oraz ćwiczenia refleksyjne w cyklu formowania oceny kształtującej (Wskazanie celów>Refleksja>Plan) Nauczyciele korzystają z sekcji projektowej każdego magazynu, która jest źródłem potwierdzenia postępów zarówno dla uczniów, jak i rodziców.

Na czym polegają nasze raporty dotyczące uczniów

Raporty nauczycieli zawierają informacje na temat wyników i postępów Twojego dziecka. Oto najważniejsze kryteria oceny:

Umiejętności mówienia Umiejętności mówienia uczniów oceniamy na podstawie wymowy, słownictwa, pewności siebie i włożonego wysiłku.
Umiejętności pisania Ocena umiejętności pisania w języku angielskim obejmuje sprawdzanie znajomości ortografii i słownictwa uczniów. Weryfikujemy również sposób wyrażania własnych myśli przez uczniów i sposób przekazywania komunikatów.
Samodzielna nauka i zadania domowe Samodzielna nauka w domu ma kluczowe znaczenie z punktu widzenia osiągania postępów. Sprawdzamy to poprzez kontrolę wykonania zadania domowego, jego jakości oraz zadań ukończonych w centrum nauki.
Gramatyka Nasze magazyny edukacyjne zawierają zadania, które rozwijają umiejętności gramatyczne uczniów i uczą poprawnego stosowania języka angielskiego. Gramatykę sprawdzamy w ćwiczeniach, które są wykonywane podczas kursu.
Słownictwo Na każdych zajęciach nauczyciele wprowadzają nowe słownictwo. Zachęcamy uczniów do używania nowo poznanych słów komunikując się po angielsku. Uczniowie są oceniani na podstawie korzystania ze słownictwa na każdej lekcji.
Test końcowy Ocena końcowa jest oparta na wynikach dziecka, uczestnictwie w zajęciach i wykonywaniu zadań domowych.

Dowiedz się więcej