Rozpal miłość do nauki
  1. Co moje dziecko powinno przynieść ze sobą na zajęcia? Nauczyciel zapewni materiały do nauki oraz zeszyt. Prosimy, aby dziecko przynosiło na zajęcia piórnik, własne narzędzia do pisania i rysowania, klej, linijkę oraz nożyczki. W przypadku zajęć prowadzonych w szkołach partnerskich prosimy również o zabranie zmiennego obuwia.
  2. Co w przypadku, kiedy moje dziecko opuści zajęcia? Prosimy o zgłoszenie nieobecności drogą mailową lub telefoniczną. W przypadku konieczności wcześniejszego wyjścia z zajęć, prosimy o wpisanie tej informacji do zeszytu ucznia w przygotowanym na to miejscu. W przypadku niewyjaśnionej nieobecności dziecka na zajęciach, skontaktujemy się z Tobą.
  3. Co mam zrobić w przypadku problemów i pytań? W pierwszej kolejności zalecamy kontakt z nauczycielem Państwa dziecka: imie.nazwisko@britishcouncil.pl. Jeśli nauczyciel nie będzie w stanie Państwu pomóc, wówczas prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta na adres: info@britishcouncil.pl, które przekieruje Państwa pytanie do właściwego menadżera.
  4. Jak mogę udzielić informacji zwrotnej? Kontaktując się z nauczycielem Państwa dziecka: imie.nazwisko@britishcouncil.pl lub z Biurem Obsługi Klienta: info@britishcouncil.pl.

Życzymy Państwa dziecku wielu sukcesów na kursie!