Customer Service Excellence training with British Council

Celem tego szkolenia jest rozwinięcie kompetencji językowych osób, które na co dzień obsługują klientów i partnerów biznesowych firmy w języku angielskim. Uczestnicy szkolenia będą doskonalić umiejętności profesjonalnej obsługi klienta drogą telefoniczną i mailową w języku angielskim, aby następnie wykorzystywać je podczas zajęć praktycznych.  Uczestnicy szkolenia zyskają większą pewność siebie w kontaktach i obsłudze klientów anglojęzycznych, dowiedzą się jak umiejętnie dostosowywać styl komunikowania się do adresata wiadomości oraz jak przekazywać złożone informacje w sposób zrozumiały dla klienta.

Korzyści dla pracodawcy

 • Potwierdzenie zaangażowania pracodawcy w rozwój zawodowy pracowników.
 • Rozwój umiejętności pracowników w zakresie obsługi klienta w języku angielskim.
 • Pracownicy doskonale poprowadzą relacje z wymagającymi klientami; będą potrafili przekazać informacje o odrzuceniu wniosku i odpowiedzieć na skargę w sposób dyplomatyczny.
 • Wzrost satysfakcji klientów.
 • Wzrost liczby konwersji.
 • Wzrost motywacji pracowników, którzy otrzymają oficjalny certyfikat British Council, potwierdzający ich uczestnictwo w szkoleniu. 

Korzyści dla pracownika

 • Potwierdzenie rozwoju zawodowego – uczestnicy szkolenia otrzymają oficjalny certyfikat British Council.
 • Wzrost przewagi konkurencyjnej na rynku pracy.
 • Doskonalenie obsługi klienta w języku angielskim.
 • Wzrost pewności siebie w relacjach z wymagającymi klientami, zdobycie umiejętności przekazywania informacji o odrzuceniu wniosku lub odpowiedzi na skargę w sposób dyplomatyczny. 
 • Możliwość zdobycia praktycznych umiejętności w obszarze obsługi klienta w języku angielskim oraz uzyskania informacji zwrotnej od trenera i pozostałych uczestników szkolenia. 

Szkolenie składa się z dwóch modułów: 

Moduł 1 – Obsługa klienta drogą telefoniczną

Moduł 2 – Obsługa klienta drogą mailową

Moduły mogą być zamawiane oddzielnie lub w pakiecie. 

Każdy moduł realizowany jest w trakcie jednodniowego szkolenia obejmującego 6 godzin zegarowych zajęć. 

Szkolenie prowadzone jest w grupach od 3 do 12 osób.

W szkoleniu mogą wziąć udział osoby, które posługują się językiem angielskim na poziomie min. średnio-zawansowanym (B1 w skali CEFR).

Szkolenie może być dostosowane do indywidualnych potrzeb klienta.