Business Communication Excellence training with British Council

Skuteczna komunikacja w biznesie jest szkoleniem interaktywnym i opiera się na dyskusjach i pracy w grupie. Celem szkolenia jest wyposażenie uczestników w praktyczne narzędzia językowe oraz umiejętności miękkie, dzięki którym będą się oni skuteczniej komunikować w języku angielskim w otoczeniu biznesowym.  Szkolenie kładzie nacisk na umiejętność przejrzystej i skutecznej komunikacji w rozmaitych okolicznościach zawodowych, takich jak: otwarte dyskusje, panele, interaktywne seminaria, konferencje, wydarzenia networkingowe oraz spotkania zespołu.

Korzyści dla pracodawcy

  • Potwierdzenie zaangażowania pracodawcy w rozwój zawodowy  pracowników.
  • Rozwój umiejętności pracowników w zakresie skutecznej komunikacji w języku angielskim w środowisku pracy.
  • Pracownicy swobodnie poprowadzą prezentacje, spotkania i negocjacje w języku angielskim.
  • Wzrost motywacji pracowników, którzy otrzymają oficjalny certyfikat British Council, potwierdzający ich uczestnictwo w szkoleniu.

Korzyści dla pracownika

  • Potwierdzenie rozwoju zawodowego – uczestnicy szkolenia otrzymają oficjalny certyfikat British Council.
  • Wzrost przewagi konkurencyjnej na rynku pracy.
  • Rozwój umiejętności w zakresie skutecznej komunikacji w języku angielskim w środowisku pracy.
  • Wzrost pewności siebie podczas prowadzenia prezentacji, spotkań i negocjacji w języku angielskim.
  • Zdobycie praktycznego doświadczenia w obszarze komunikacji w języku angielskim oraz możliwość otrzymania informacji zwrotnej od trenera i pozostałych uczestników szkolenia. 

Szkolenie składa się z trzech modułów: 

Moduł 1 – Prezentacje

Moduł 2 – Spotkania

Moduł 3 – Negocjacje

Moduły mogą być zamawiane oddzielnie lub w pakiecie. 

Każdy moduł realizowany jest w trakcie jednodniowego szkolenia obejmującego 6 godzin zegarowych zajęć. 

Szkolenie prowadzone jest w grupach od 3 do 12 osób.

W szkoleniu mogą wziąć udział osoby, które posługują się językiem angielskim na poziomie min. średnio-zawansowanym (B1 w skali CEFR).

Szkolenie może być dostosowane do indywidualnych potrzeb klienta.