Poziom A1 prezentują osoby posługujące się językiem obcym w stopniu podstawowym. Potrafią one komunikować się w życiu codziennym posługując się potocznie używanymi zwrotami i podstawowym słownictwem.

Europejski System Opisu Kształcenia Językowego definiuje i opisuje różne stopnie posługiwania się językiem obcym w mowie i piśmie oraz zdolności rozumienia języka obcego, w tym języka angielskiego. System ten składa się z sześciu poziomów, podzielonych na trzy grupy (A – dla osób posługujących się językiem obcym w stopniu podstawowym, B – dla osób samodzielnie posługujących się językiem obcym oraz C – dla osób biegle posługujących się językiem obcym). Grupy A, B i C zostały kolejno rozdzielone na dwie podgrupy – 1 i 2.

Umiejętności na poziomie A1

Zastanawiasz się jakie kompetencje językowe wyróżniają osoby posługujące się językiem angielskim na poziomie A1? System CEFR doprecyzowuje, że osoba posługująca się językiem obcym na tym poziomie posiada poniższe umiejętności:

  • rozumie i bardzo często używa podstawowych zwrotów, jak również podstawowych sformułowań dotyczących życia codziennego
  • potrafi przedstawić siebie i innych oraz potrafi formułować pytania odnoszące się do życia prywatnego oraz dotyczące miejsca zamieszkania, posiadanych rzeczy i innych osób
  • potrafi przeprowadzić prostą rozmowę pod warunkiem, że rozmówca mówi wolno, wyraźnie i chce współpracować.