Poziom B1 prezentują osoby posługujące się językiem obcym w stopniu średnio zaawansowanym. Potrafią one z łatwością komunikować się z rodzimymi użytkownikami danego języka obcego. 

Europejski System Opisu Kształcenia Językowego definiuje i opisuje różne stopnie posługiwania się językiem obcym w mowie i piśmie oraz zdolności rozumienia języka obcego, w tym języka angielskiego. System ten składa się z sześciu poziomów, podzielonych na trzy grupy (A – dla osób posługujących się językiem obcym w stopniu podstawowym, B – dla osób samodzielnie posługujących się językiem obcym oraz C – dla osób biegle posługujących się językiem obcym). Grupy A, B i C zostały kolejno rozdzielone na dwie podgrupy – 1 i 2.

Umiejętności na poziomie B1

Zastanawiasz się jakie kompetencje językowe wyróżniają osoby posługujące się językiem angielskim na poziomie B1? System CEFR doprecyzowuje, że osoba posługująca się językiem obcym na tym poziomie posiada poniższe umiejętności:

  • rozumie główne przesłanie prostych tekstów na znane sobie tematy, w tym dotyczących pracy, edukacji lub czasu wolnego
  • radzi sobie z większością sytuacji zachodzących podczas podróży w miejsca, w których używa się angielskiego 
  • potrafi tworzyć proste i spójne teksty na tematy znane lub leżące we własnym obszarze zainteresowań
  • potrafi opisywać doświadczenia, wydarzenia, pragnienia i aspiracje i  zwięźle przedstawić swoje opinie i plany.