Poziom B2 prezentują osoby posługujące się językiem obcym w stopniu średnio zaawansowanym. Potrafią one swobodnie komunikować się z rodzimymi użytkownikami danego języka obcego.

Europejski System Opisu Kształcenia Językowego definiuje i opisuje różne stopnie posługiwania się językiem obcym w mowie i piśmie oraz zdolności rozumienia języka obcego, w tym języka angielskiego. System ten składa się z sześciu poziomów, podzielonych na trzy grupy (A – dla osób posługujących się językiem obcym w stopniu podstawowym, B – dla osób samodzielnie posługujących się językiem obcym oraz C – dla osób biegle posługujących się językiem obcym). Grupy A, B i C zostały kolejno rozdzielone na dwie podgrupy – 1 i 2.

Umiejętności na poziomie B2

Zastanawiasz się jakie kompetencje językowe wyróżniają osoby posługujące się językiem angielskim na poziomie B2? System CEFR doprecyzowuje, że osoba posługująca się językiem obcym na tym poziomie posiada poniższe umiejętności:

  • rozumie znaczenie głównych wątków zawartych w złożonych wypowiedziach na tematy konkretne i abstrakcyjne, w tym merytoryczne dyskusje z zakresu jej specjalności
  • potrafi porozumiewać się na tyle płynnie i spontanicznie, by przeprowadzić rozmowę z rodzimym użytkownikiem danego języka, bez specjalnego wysiłku żadnej ze stron
  • potrafi formułować przejrzyste, szczegółowe wypowiedzi, jednocześnie  wyjaśniając swój punkt widzenia na dany temat oraz rozważając wady i zalety różnych możliwości.