Egzaminy Cambridge w wersji komputerowej

Egzaminy w wersji komputerowej dla kandydatów indywidualnych oraz grup

Dla kogo? 

 • Dla kandydatów indywidualnych, a także – dla grup 
 • Dla osób, które wolą używać klawiatury niż pisać odręcznie
 • Dla osób, którym zależy na czasie – późna rejestracja, szybka weryfikacja umiejętności
 • Dla osób, którym zależy na szybkim uzyskaniu wiarygodnego i powszechnie uznawanego certyfikatu. 

Egzaminy dostępne w wersji komputerowej: 

 • Cambridge English: Key oraz Key for Schools
 • Cambridge English: Preliminary oraz Preliminary for Schools
 • Cambridge English: First oraz First for Schools
 • Cambridge English: Advanced
 • NOWOŚĆ – test YLE dostępny w sesjach otwartych i zamkniętych!

JAKIE SĄ ZALETY TESTÓW W WERSJI KOMPUTEROWEJ?

Egzamin komputerowy przeprowadzany jest w salach komputerowych zapewnionych przez organizatora (British Council lub szkołę językową). Nie zdaje się go zdalnie. Główne zalety testu w takiej formie to:

 • Późna rejestracja – na 2-3 tygodni przed terminem egzaminu.
 • Szybkie wyniki  już w 2-3 tygodnie po egzaminie. 
 • Certyfikaty dostępne maksymalnie sześć tygodni po egzaminie.
 • Komfortowe warunki egzaminacyjne – nowocześnie wyposażone laboratoria komputerowe, usytuowane w dogodnych lokalizacjach.
 • Komfortowy odsłuch za pomocą słuchawek w części Słuchanie (Listening).
 • Automatyczne zliczanie liczby słów w tekście w cześć Pisanie (Writing) oraz możliwość zakreślenia fragmentu tekstu w każdej części testu (nie dotyczy testu YLE)
 • Kontrola czasu trwania egzaminu – zegar komputera odlicza czas pozostały do końca poszczególnych części egzaminu, a użytkownik widzi automatyczne powiadomienia o zbliżającym się końcu egzaminu (nie dotyczy testu YLE) .
 • Ponadto dla szkół: Oferta szyta na miarę i opieka przedstawiciela British Council na każdym etapie obsługi administracyjnej. 
  Zainteresowane ofertą szkoły i instytucje prosimy o kontakt na adres exams@britishcouncil.pl.

Testy w wersji komputerowej składają się z tych  samych części, co test w wersji papierowej. Kandydaci otrzymują dokładnie taki sam certyfikat, nie zawierający adnotacji o wybranej wersji testu

Jak wygląda część ustna testu komputerowego?

Część ustna testu komputerowego:

 • W przypadku egzaminów KET, PET, FCE, CAE, CPE ma formę tradycyjną i zdawana jest w formacie dwóch kandydatów : dwóch egzaminatorów ustnych
 • W przypadku testu YLE może być przeprowadzona w formie tradycyjnej bądź na komputerze.

W jakich terminach dostępne są egzaminy w wersji komputerowej?

Sesje ogólnodostępne

Egzamin Data egzaminu Miasto
Cambridge English: Key for Schools 15/03/2017 Warszawa
Cambridge English: Preliminary for Schools 15/03/2017 Warszawa
Cambridge English: First for Schools 09/03/2017 Warszawa
Cambridge English: First 14/01/2017 Warszawa
Cambridge English: First 18/02/2017 Gdańsk, Katowice, Kraków, Lublin, Łódź, Poznań, Rzeszów, Warszawa, Wrocław
Cambridge English: First 18/03/2017 Warszawa
Cambridge English: Advanced 21/01/2017 Kraków, Poznań, Warszawa, Wrocław
Cambridge English: Advanced 11/02/2017 Gdańsk, Katowice, Lublin, Łódź, Rzeszów, Warszawa
Cambridge English: Advanced 17/03/2017 Warszawa
Cambridge English: Proficiency 04/03/2017 Warszawa

Sesje zamknięte dla szkół i instytucji

Egzamin Data egzaminu Miasto
Cambridge English: Key for Schools 11/02/2017 wszystkie centra egzaminacyjne
Cambridge English: Key  21/01/2017 wszystkie centra egzaminacyjne
Cambridge English: Key  03/02/2017 wszystkie centra egzaminacyjne
Cambridge English: Preliminary for Schools 11/02/2017 wszystkie centra egzaminacyjne
Cambridge English: Preliminary 21/01/2017 wszystkie centra egzaminacyjne
Cambridge English: Preliminary 03/02/2017 wszystkie centra egzaminacyjne
BEC Preliminary 17/02/2017 wszystkie centra egzaminacyjne
BEC Preliminary 17/03/2017 wszystkie centra egzaminacyjne
BEC Vantage 17/02/2017 wszystkie centra egzaminacyjne
BEC Vantage 17/03/2017 wszystkie centra egzaminacyjne
BEC Higher 17/03/2017 wszystkie centra egzaminacyjne

Poznaj testy w wersji komputerowej
Zachęcamy do zapoznania się z poniższymi poradnikami prezentującymi testy w wersji komputerowej i sposób udzielania odpowiedzi w poszczególnych częściach testu.

Linki zewnętrzne