Egzaminy Cambridge Qualifications w wersji komputerowej

Egzaminy w wersji komputerowej dla kandydatów indywidualnych oraz grup

Dla kogo? 

 • Dla kandydatów indywidualnych, a także – dla grup 
 • Dla osób, które wolą używać klawiatury niż pisać odręcznie
 • Dla osób, którym zależy na czasie – późna rejestracja, szybka weryfikacja umiejętności
 • Dla osób, którym zależy na szybkim uzyskaniu wiarygodnego i powszechnie uznawanego certyfikatu. 

Egzaminy dostępne w wersji komputerowej: 

 • A2 Key (Key English Test) oraz Key for Schools (Key English Test for Schools)
 • B1 Preliminary (Preliminary English Test) oraz Preliminary for Schools (Preliminary English Test for Schools)
 • B2 First (First Certificate in English) oraz First for Schools (First Certificate in English for Schools)
 • C1 Advanced (Certificate of Advanced English)
 • C2 Proficiency (Certificate of Proficiency in English)

JAKIE SĄ ZALETY TESTÓW W WERSJI KOMPUTEROWEJ?

Egzamin komputerowy przeprowadzany jest w salach komputerowych zapewnionych przez organizatora (British Council lub szkołę językową). Nie zdaje się go zdalnie. Główne zalety testu w takiej formie to:

 • Późna rejestracja – na 2-3 tygodni przed terminem egzaminu.
 • Szybkie wyniki  już w 2-3 tygodnie po egzaminie. 
 • Certyfikaty dostępne maksymalnie sześć tygodni po egzaminie.
 • Komfortowe warunki egzaminacyjne – nowocześnie wyposażone laboratoria komputerowe, usytuowane w dogodnych lokalizacjach.
 • Komfortowy odsłuch za pomocą słuchawek w części Słuchanie (Listening).
 • Automatyczne zliczanie liczby słów w tekście w cześć Pisanie (Writing) oraz możliwość zakreślenia fragmentu tekstu w każdej części testu.
 • Kontrola czasu trwania egzaminu – zegar komputera odlicza czas pozostały do końca poszczególnych części egzaminu, a użytkownik widzi automatyczne powiadomienia o zbliżającym się końcu egzaminu.
 • Ponadto dla szkół: Oferta szyta na miarę i opieka przedstawiciela British Council na każdym etapie obsługi administracyjnej. 
  Zainteresowane ofertą szkoły i instytucje prosimy o kontakt na adres exams@britishcouncil.pl.

Testy w wersji komputerowej składają się z tych  samych części, co test w wersji papierowej. Kandydaci otrzymują dokładnie taki sam certyfikat, nie zawierający adnotacji o wybranej wersji testu

Jak wygląda część ustna testu komputerowego?

Część ustna testu komputerowego:

 • W przypadku egzaminów KET, PET, FCE, CAE, CPE ma formę tradycyjną i zdawana jest w formacie dwóch kandydatów : dwóch egzaminatorów ustnych

W jakich terminach dostępne są egzaminy w wersji komputerowej?

Sesje ogólnodostępne

Egzamin Data egzaminu Miasto

A2 Key for Schools

B1 Preliminary for Schools

12/04/2018 Warszawa
C1 Advanced 07/04/2018 Warszawa, Gdańsk, Lublin
B2 First 10/04/2018 Warszawa, Gdańsk
B2 First for Schools 11/05/2018 Warszawa

B1 Business Preliminary

B2 Business Vantage

C1 Business Higher

 

12/05/2018

 

Warszawa

C1 Advanced 17/05/2018

Warszawa, Kraków, Gdańsk

C2 Proficiency 25/05/2018

Warszawa

C1 Advanced 26/05/2018

Warszawa

B2 First 26/05/2018

Warszawa, Kraków, Gdańsk, Lublin, Częstochowa, 
Katowice, Kielce, Łódź, Olsztyn, Poznań, Rzeszów, 
Szczecin, Wrocław

B2 First 07/06/2018

Gdańsk, Łódź, Poznań, Rzeszów, Szczecin,
Wrocław

B2 First for Schools 08/06/2018 Warszawa
B2 First 09/06/2018 Warszawa
C1 Advanced 12/06/2018 Gdańsk, Łódź, Poznań, Rzeszów, Szczecin, Wrocław
B2 First for Schools 16/06/2018 Warszawa
C1 Advanced 16/06/2018 Warszawa, Kraków, Katowice

A2 Key for Schools

B1 Preliminary for Schools

21/06/2018 Warszawa
C1 Advanced 30/06/2018 Warszawa
B2 First 14/07/2018

Warszawa, Kraków, Gdańsk, Katowice, Łódź, Rzeszów,
Szczecin, Wrocław

C1 Advanced 21/07/2018 Warszawa
B2 First 10/08/2018 Warszawa
C1 Advanced 11/08/2018 Warszawa

Sesje zamknięte dla szkół i instytucji

Sesje dostępne we wszystkich centrach egzaminacyjnych.

 

Egzamin Data egzaminu Koniec rejestracji

A2 Key

B1 Preliminary

 
26/04/2018

 
11/04/2018

B2 First for Schools 11/05/2018 21/04/2018

B1 Business Preliminary

B2 Business Vantage

C1 Business Higher

 

12/05/2018

 

21/04/2018

C1 Advanced 17/05/2018 02/05/2018

A2 Key for Schools

B1 Preliminary for Schools

 
18/05/2018

 
28/04/2018

B2 First for Schools 23/05/2018 05/05/2018

A2 Key

B1 Preliminary

 
24/05/2018

 
09/05/2018

C2 Proficiency 25/05/2018 05/05/2018

B2 First

C1 Advanced

 
26/05/2018

 
12/05/2018

B2 First 07/06/2018 22/05/2018

A2 Key

B1 Preliminary

B2 First for Schools

 

08/06/2018

 

22/05/2018

B2 First 09/06/2018 22/05/2018
C1 Advanced 12/06/2018 26/05/2018

A2 Key for Schools

B1 Preliminary for Schools

14/06/2018 26/05/2018

B2 First for Schools

C1 Advanced

16/06/2018

02/06/2018

A2 Key for Schools

B1 Preliminary for Schools

21/06/2018

02/06/2018

B1 Business Preliminary

B2 Business Vantage

C1 Business Higher

 

22/06/2018

 

02/06/2018

Poznaj testy w wersji komputerowej
Zachęcamy do zapoznania się z poniższymi poradnikami prezentującymi testy w wersji komputerowej i sposób udzielania odpowiedzi w poszczególnych częściach testu.

Linki zewnętrzne