Cambridge Qualifications: Preliminary (PET)

Egzamin B1 Preliminary pokazuje, że potrafisz posługiwać się językiem angielskim w codziennych sytuacjach. Daje Ci także podstawy pod zdobywanie kolejnych kwalifikacji językowych, zdawanych z myślą o studiach lub pracy.

B1 Preliminary for Schools to egzamin na takim samym poziomie, co B1 Preliminary, na podstawie którego otrzymasz taki sam certyfikat honorowany na całym świecie. Jedyną różnicą pomiędzy tymi dwiema wersjami egzaminu jest to, że zagadnienia i ujęcie tematów w B1 Preliminary for Schools są dopasowane do zainteresowań i doświadczeń młodzieży w wieku szkolnym.

Poziom egzaminu: Intermediate (Ponadpodstawowy) = B1 wg Poziomów Rady Europy (CEFR) 

Dlaczego warto przystąpić do tego egzaminu?

Przygotowanie do egzaminu B1 Preliminary/B1 Preliminary for Schools sprawi, że angielskim będziesz mógł się posługiwać w czasie podróży lub w pracy, obsługując anglojęzycznego klienta.

Przystępując do egzaminu powinieneś umieć:

  • mówić o tym, co lubisz a czego nie i dyskutować na ten temat z innymi ludźmi.
  • rozumieć pisane i mówione komunikaty oraz instrukcje.
  • napisać osobisty list lub robić notatki na spotkaniu lub w czasie dyskusji.

Jak wygląda egzamin?

Egzamin składa się z czterech części. W jednym dniu zdajesz Reading (Czytanie ze zrozumieniem), Writing (Pisanie) i Listening (Słuchanie). Do części ustnej przystępujesz w tym samym lub innym dniu i zdajesz ją w parze z innym kandydatem w obecności dwóch egzaminatorów.

B1 Preliminary/B1 Preliminary for Schools

READING

WRITING

LISTENING

SPEAKING

Czas trwania 45 min 45 min 30 min 10–12 min na jedną parę kandydatów
Punkty (% całości) 25% 25% 25% 25%

Linki zewnętrzne