W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w egzaminie Cambridge English przed dniem testu lub nieobecności w dniu testu, opłata egzaminacyjna podlega zwrotowi pod następującymi warunkami:

• w przypadku zgłoszenia rezygnacji nie później niż 14 dni od daty rejestracji (dnia wpłaty) i przed terminem egzaminu - w takim przypadku otrzymasz pełny zwrot opłaty.

Opłata egzaminacyjna, pomniejszona o opłatę administracyjną w wysokości 30% ceny testu, podlega zwrotowi również w następujących przypadkach:

•     w przypadku zgłoszenia rezygnacji przed upływem terminu rejestracji na ten test, ale po upływie 14 dni od daty rejestracji (daty płatności).

•     w przypadku choroby lub incydentu medycznego w dniu testu

•     w przypadku żałoby - utraty bliskiego członka rodziny

•      w przypadku poważnych okoliczności życiowych (np. bycia ofiarą przestępstwa lub udziału w wypadku drogowym)

•     w przypadku odbywania służby wojskowej.

W przypadku nieobecności w dniu testu z powodów wymienionych powyżej, wniosek o zwrot należy złożyć za pomocą formularza online umieszczonego poniżej w ciągu trzech dni od daty testu. Musi on być złożony wraz z zaświadczeniami (tj. zaświadczeniem lekarskim wydanym przez lekarza potwierdzającym niezdolność do poddania się badaniu, raportem policyjnym z wypadku drogowego potwierdzającym poważne okoliczności w dniu egzaminu, itp.).

 Jeśli nie otrzymamy przesłanej przez Ciebie prośby o zwrot wraz z przesłaną dokumentacją uzupełniającą do trzeciego dnia po teście, zostaniesz oznaczony/a jako nieobecny na teście a opłata nie będzie podlegała zwrotowi.

 Pamiętaj, że przetwarzanie zwrotu może zająć od czterech do sześciu tygodni. Opłata zostanie zwrócona na konto lub na kartę kredytową z którego pierwotnie zapłaciłeś/aś.

 W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt na adres email exams@britishcouncil.pl

 Prośba o zmianę terminu egzaminu

 Jeśli chcesz zmienić datę swojego testu, możesz poprosić o bezpłatny transfer, ale tylko wtedy, gdy rejestracja na pierwotną datę testu jest nadal otwarta.

 Nowa data testu musi przypadać w ciągu trzech miesięcy od pierwotnej daty testu. Możemy zaproponować przeniesienie tylko wtedy, gdy sesja tego samego testu jest dostępna w Twoim centrum egzaminacyjnym w tym okresie. Możesz to sprawdzić tutaj: ⁠https://examfinder.britishcouncil.pl/index.php

Możemy przenieść Cię tylko raz. Jeśli kolejna data testu nie odpowiada Ci, nie możemy przenieść Cię po raz kolejny - obowiązują wówczas standardowe zasady zwrotu.

Tutaj znajdziesz formularz zwrotu lub zmiany terminu