Na stronie tej znajdziesz wskazówki i porady dotyczące egzaminu pisemnego i części ustnej.

Przed egzaminem

 • Zabierz długopis, ołówek, gumkę, dokument tożsamości (paszport, dowód tożsamości) i swój indywidualny plan sesji (Confirmation of Entry).
 • Bądź na miejscu przynajmniej 30 minut przed godziną rozpoczęcia egzaminu.
 • Poszukaj oznaczeń pomocnych w odnalezieniu sali, w której odbędzie się egzamin. Osoba prowadząca egzamin (Supervisor) poinformuje Cię, o której będzie można wejść do sali egzaminacyjnej.
 • W zasięgu ręki miej swój indywidualny plan sesji. Zapamiętaj swój numer kandydata, gdyż zostaniesz usadzony przy stole z takim właśnie numerem.

W trakcie egzaminu

Wchodząc do sali egzaminacyjnej:

 • Wyłącz telefon komórkowy, łącznie z wszystkimi alarmami/przypominajkami itp.
 • Wyłącz inne urządzenia elektroniczne, także alarmy w zegarku.
 • Telefon komórkowy i inne niedozwolone w sali egzaminacyjnej przedmioty (np. książki, torby, itp.) zostaw w miejscu wyznaczonym przez pracownika obsługi egzaminu (Invigilatora).
 • Możesz mieć ze sobą butelkę wody mineralnej, ale postaw ją na podłodze przy stoliku, przy którym zdajesz egzamin, by uniknąć jakichkolwiek wypadków.
 • Po tym, jak zajmiesz swoje miejsce, zostaniesz poproszony o pokazanie swojego dowodu tożsamości i indywidualnego planu sesji w celu potwierdzenia, że jesteś kandydatem, który zapisał się na egzamin.
 • Pracownik obsługi egzaminu (Invigilator) rozda arkusze egzaminacyjne (i w określonych przypadkach także karty odpowiedzi i/lub brudnopisy).
 • Jeśli Twoje nazwisko na arkuszu egzaminacyjnym jest błędnie nadrukowane, niezwłocznie poinformuj o tym pracownika obsługi egzaminu.
 • Pracownik obsługi egzaminu (Invigilator) przekaże Ci dokładne instrukcje do każdej z części egzaminu. Słuchaj ich uważnie i jeśli masz jakiekolwiek pytania odnośnie procedury, zadaj je od razu.

Gdy egzamin się rozpocznie:

 • Przeczytaj instrukcje znajdujące się na pierwszej stronie arkusza egzaminacyjnego (i na karcie odpowiedzi, jeśli ją otrzymałeś). 
 • Nie otwieraj arkuszy egzaminacyjnych aż do momentu, gdy zostaniesz o to poproszony przez pracownika obsługi egzaminu (Invigilatora).
 • Pracownik obsługi egzaminu (Invigilator) poinformuje Cię o czasie trwania każdej z części egzaminu. Upewnij się, że odpowiedziałeś na wszystkie pytania w wyznaczonym do tego czasie, ponieważ nie będzie żadnego dodatkowego czasu na przeniesienie odpowiedzi.
 • Pracownik obsługi egzaminu (Invigilator) poinformuje Cię także o tym, czy powinieneś użyć ołówka czy długopisu, odpowiadając na pytania danej części egzaminu.  
 • W części Writing (Pisanie), pisz na szarych liniach, w miejscu do tego wyznaczonym w arkuszu egzaminacyjnym. Pustych stron użyj jako brudnopisu.
 • W części Listening (Test słuchowy) test podzielony jest na działy, a nagranie na płycie jest nagrane tak, że uwzględnia wszelkie niezbęne przerwy i instrukcje dla kandydatów. Każda z części tetsu słuchowego odsłuchiwana jest dwukrotnie. Otrzymasz także dodatkowy czas na przeniesienie swoich odpowiedzi. Informacja o zakończeniu części Listening jest także na nagraniu. 
 • Nie możesz rozmawiać, ściągać, mieć ze sobą lub używać niedozwolonych przedmiotów (np. telefonu komórkowego), ponieważ grozi to wykluczeniem z egzaminu.
 • Jeśli potrzebujesz skorzystać z toalety, podnieś rękę. Ze względów bezpieczeństwa zostaniesz odeskortowany przez pracownika obsługi egzaminu (Invigilatora). Pamiętaj, że nie otrzymasz dodatkowego czasu za wyjście do toalety.
 • Pracownik obsługi egzaminu (Invigilator) poinformuje Cię o tym, że zostało 10 a następnie 5 minut do końca każdej z części egzaminu pisemnego.

Na koniec egzaminu:

 • Zostaniesz poproszony o odłożenie na bok długopisu lub ołówka. 
 • Pracownik obsługi egzaminu (Invigilator) zbierze wszystkie arkusze egzaminacyjne, karty odpowiedzi i brudnopisy, zanim otrzymasz zgodę na opuszczenie sali egzaminacyjnej. W trakcie zbierania tych materiałów pozostań spokojnie przy stoliku.

Po egzaminie:

 • Zanim opuścisz salę egzaminacyjną, upewnij się, że zabrałeś wszystkie swoje rzeczy osobiste.
 • Upewnij się, że wciąż masz swoją kopię indywidalnego planu sesji. Znajdują się na niej dane do logowania do strony internetowej, gdzie opublikowane zostaną wyniki online.

Zgłaszanie uwag co do przebiegu egzaminu

 • Jeśli cokolwiek wydarzyło się w czasie egzaminu, co mogłoby wpłynąć na Twój wynik (np. byłeś chory lub hałas zakłócał Ci część Listening), zgłoś to zaraz po zakończeniu testu do osoby go prowadzącej (Supervisora) i/lub pracownika obsługi (Invigilatora).
 • Zapoznaj się ze szczegółową procedurą zażaleń.

Egzamin ustny

 • Zabierz ze sobą dowód tożsamości i indywidualny plan sesji.
 • Bądź na miejscu przynajmniej 15 minut przed godziną rozpoczęcia egzaminu. 
 • Poszukaj oznaczeń pomocnych w odnalezieniu sali, w której odbędzie się egzamin ustny.
 • Koordynator sprawdzi Twój dowód tożsamości z listą zarejestrowanych kandydatów. Po tym musisz pozostać we wskazanym Ci pomieszczeniu aż do czasu egzaminu.
 • Czekając na swoją kolej, prosimy zachowaj spokój po to, by nie przeszkaszać innym kandydatom.
 • Jeśli Twoje nazwisko zostało nieprawidłowo zapisane i przeliterowane, poinformuj o tym koordynatora, by mógł nanieść poprawkę we właściwym miejscu.
 • Wyłącz telefon komórkowy (i inne urządzenia elektroniczne, jakie masz ze sobą). Swoje rzeczy osobiste pozostaw w miejscu wskazanym Ci przez koordynatora.
 • Egzamin ustny przeprowadza się w parach. Pracownik obsługi egzaminu (Invigilator) wskaże Ci innego kandydata, z którym będziesz zdawał egzamin ustny. Dobieranie kandydatów w pary jest zgodne z ich kolejnością na liście obecności.
 • W przypadku nieobecności osoby, z którą miałeś być w parze, nastąpi reorganizacja kolejnych par, po to by uniknąć opóźnień.
 • Otrzymasz spersonalizowaną kartę odpowiedzi. Nie składaj jej, nie zgniataj i nie pisz po niej. Wchodząc do pokoju egzaminacyjnego, podaj ją egzaminatorowi.
 • Jeśli w dniu egzaminu liczba kandydatów jest nieparzysta, wówczas ostatni trzej z listy wchodzą razem. Egzaminu nie można przeprowadzić dla pojedynczego kandydata.

Zdjęcie robione w dniu egzaminu

Zdjęcia robione w dniu egzaminu są obowiązkowe dla wszystkich kandydatów podchodzących do następujących egzaminów Cambridge English Qualifications:

 • B2 First (za wyjątkiem egzaminu w wersji for Schools - FCE for Schools);
 • C1 Advanced;
 • C2 Proficiency.

Mogą być wykonywane w dniu egzaminu pisemnego lub ustnego.

Wszyscy kandydaci, a w przypadku osób niepełnoletnich ich rodzice lub prawni opiekunowie, muszą podpisać zgodę na wykonanie zdjęcia w dniu egzaminu.