British Council zapewnia równe szanse wszystkim zdającym egzaminy z języka angielskiego, w tym osobom wymagającym specjalnych udogodnień. 

O specjalne udogodnienia mogą wnioskować osoby przystępujące do:

Na tej stronie