British Council zapewnia równe szanse wszystkim zdającym, również osobom wymagającym specjalnych udogodnień. Kandydaci mogą je uzyskać przystępując do egzaminów Cambridge Qualifications w wersji papierowej.

Z przyczyn technicznych nie oferujemy szczególnych udogodnień na egzaminach w wersji komputerowej.

Osoby niepełnosprawne

Jeżeli potrzebujesz szczególnych udogodnień na egzaminie (np. z powodu problemów ze wzrokiem lub słuchem), zgłoś swoje potrzeby w trakcie rejestracji online (w przypadku kandydatów indywidualnych) lub wpisując się na grupową listę kandydatów (Block Entry Form), jeżeli zapisuje Cię Twoja szkoła.

Prosimy o dostarczenie następujących dokumentów przed końcem terminu rejestracji na daną sesję do centrum egzaminacyjnego British Council, w którym będziesz zdawał egzamin lub przedstawicielowi Twojej szkoły przed złożeniem przez niego dokumentów rejestracyjnych:

Po zakończeniu rejestracji dokumenty związane ze szczególnymi udogodnieniami nie będą uwzględnione.

Osoby z dysleksją, dysgrafią lub dysortografią

Jeśli potrzebujesz więcej czasu na napisanie egzaminu z powodu dysleksji, dysgrafii lub dysortografii, zgłoś swoje potrzeby podczas rejestracji online (w przypadku kandydatów indywidualnych) lub wpisując się na grupową listę kandydatów (Block Entry Form), jeżeli zapisuje Cię Twoja szkoła.

Prosimy o dostarczenie następujących dokumentów przed końcem terminu rejestracji na daną sesję do centrum egzaminacyjnego British Council, w którym będziesz zdawał egzamin lub przedstawicielowi Twojej szkoły przed złożeniem przez niego dokumentów rejestracyjnych:

Po zakończeniu rejestracji dokumenty związane ze szczególnymi udogodnieniami nie będą uwzględnione.

Na jakiego rodzaju udogodnienia mogę liczyć?

Oto kilka przykładów udogodnień, jakie możemy zaoferować osobom o nie wnioskującym.

Jeśli jesteś osobą niewidomą lub niedowidzącą, jesteśmy w stanie zapewnić:

  • materiały egzaminacyjne o powiększonym druku
  • materiały egzaminacyjne  przygotowane w Braille’u.

Dla osób z ubytkiem słuchu możemy zaoferować:

  • słuchawki
  • płytę z nagraniem egzaminu na rozumienie ze słuchu (Listening), dostosowaną do zgłoszonych nam potrzeb kandydata
  • egzamin ze słuchu w wersji czytanej przez kandydata z ruchu ust lektora.

Jeśli masz dysleksję możemy zaproponować:

  • komputer
  • płytę z nagraniem egzaminu na rozumienie ze słuchu (Listening), dostosowaną do zgłoszonych nam potrzeb kandydata
  • dodatkowy czas doliczony do części Reading i Writing.