Rejestrując się na test IELTS, upewnij się, że zapoznałeś się z zasadami i warunkami uczestnictwa w teście.

Zasady i warunki udziału w teście IELTS są dostępne m.in. w dokumencie Informacje dla kandydatów (załącznik poniżej). Jest to zbiór wielu cennych informacji m.in. na temat:

  • planu dnia sesji egzaminacyjnej
  • rzeczy, które możesz zabrać ze sobą na salę egzaminacyjną
  • zasad, którym podlegasz w czasie trwania testu
  • zasad bezpieczeństwa testu
  • warunków rezygnacji z udziału w teście
  • wykorzystania Twoich danych podanych w trakcie rejestracji online na test IELTS.

WAŻNE:

Bezpieczeństwo w trakcie trwania testu IELTS jest dla nas bardzo istotne. Jako dodatkowy środek bezpieczeństwa, pracownicy obsługi egzaminu wykonują wszystkim kandydatom przystępującym do testu zdjęcie