IELTS student celebrating with friends

Rozumiemy, że jak najszybsze otrzymanie wyników testu jest dla Ciebie ważne. Ale równie ważne jest to, byśmy przekazali Ci prawidłowe wyniki, które w pełni odzwierciedlają Twoje umiejętności.

Dlatego też wyniki IELTS dostępne są już 13. dnia od daty testu pisemnego IELTS.

Wyniki IELTS – dostępne on-line, SMSem i wysyłane pocztą

Swoje wyniki możesz sprawdzić na stronie internetowej i otrzymać smsem już 13. dnia od daty testu.

By otrzymać SMS z wynikiem IELTS prześlij do nas wypełniony formularz otrzymania wyników SMSem

W dniu publikacji wyników zostaną one wysłane do Ciebie także pocztą w formie papierowego dyplomu, tzw. Test Report Form.

Nie jest możliwe otrzymanie informacji o wynikach telefonicznie, e-mailowo, ani faxem.

Twój osobisty Test Report Form (TRF)

Otrzymasz jeden egzemplarz Test Report Form (TRF). 

Test Report Form dla instytucji trzecich

Nieodpłatnie wysyłamy 5 dodatkowych egzemplarzy TRF do instytucji takich, jak uniwersytety, biura imigracyjne itp., których adresy zostały wskazane przez Ciebie w czasie rejestracji lub zgłoszone w ciągu dwóch lat od daty testu. Jeśli potrzebujesz jeszcze większej liczby TRFów, wypełnij wniosek i dokonaj opłaty na konto British Council.

Instytucje potrzebują oryginalnych kopii Twoich wyników IELTS. Kserokopie nie są przez nie honorowane.

Instytucje mogą  także uzyskać dostęp to wyników kandydatów poprzez IELTS Test Report Form (TRF) Verification Service.

Aby instytucja mogła skorzystać z tej usługi, będzie potrzebować numeru Twojego Test Report Form, znajdującego się w prawym dolnym rogu dokumentu.

Bardzo prosimy o wpisywanie podczas wypełniania wniosku pełnej nazwy oraz adresu instytucji, której mamy przekazać Państwa wyniki. Bez pełnych danych adresowych nie będziemy mogli ustalić, czy wskazana instytucja ma dostęp do wyników poprzez IELTS Test Report Form (TRF) Verification Service i czy będzie mogła je sprawdzić, jeżeli zostaną przez nas udostępnione elektronicznie. Jeżeli ustalimy, że dana instytucja nie ma takiej możliwości, wyniki zostaną jej przesłane tradycyjną pocztą. 

Ważność wyników IELTS

Wynik testu IELTS jest ważny bezterminowo, lecz w przypadku, gdy wykorzystywany jest do celów rekrutacyjnych na zagraniczne uczelnie lub do wniosków wizowych, zwykle nie powinien być starszy niż dwa lata. To, czy dyplom z wynikami ‘starszymi’ niż dwuletnie zostanie zaakceptowany, zależy już od uczelni czy instytucji, do której aplikujesz. Niektóre z nich zgodzą się na jego uznanie, pod warunkiem przedstawienia przez Ciebie dowodu na kontynuowanie nauki języka angielskiego od dnia testu. 

Zrozumieć wynik IELTS

IELTS ocenia znajomość języka angielskiego na wszystkich poziomach. W przypadku tego testu nie ma ocen typu „zdany” - „niezdany”. Kandydat otrzymuje wynik na skali od 0 do 9 za każdą z czterech części testu: słuchanie, czytanie ze zrozumieniem, pisanie i mówienie.

Dowiedz się więcej jak rozumieć swój wynik IELTS i 9-stopnioną skalę oceny.

Dowiedz się, jak wyniki IELTS prezentują się w porównaniu ze Skalą Poziomów Rady Europy.

Jak zakwestionować wynik testu?

Jeśli uważasz, że miał miejsce jakiś błąd w trakcie oceniania Twojej pracy, możesz ubiegać się o ponowne sprawdzenie testu.  Wniosek musi zostać zgłoszony w ciągu 6 tygodni od daty testu. Masz prawo wyboru części testu, która powinna zostać ponownie sprawdzona. 

Ponowne sprawdzenie pracy jest usługą płatną.  W przypadku zmiany Twojej oceny otrzymasz pełny zwrot opłaty za ponowne sprawdzenie pracy. Okres oczekiwania na wynik ponownego sprawdzenia pracy wynosi do 4. tygodni od momentu otrzymania reklamowanej pracy przez British Council w Londynie.

Gdybyś miał więcej pytań związanych z reklamacją wyników IELTS, prosimy o kontakt.

Czy mogę ponownie przystąpić do testu?

Test IELTS można zdawać dowolną ilość razy. Zwróć jednak uwagę na to, że otrzymanie wyższego wyniku wymaga dodatkowej nauki. Badania nad IELTS pokazują, że rzadko zdarza się sytuacja, w której test został napisany lepiej niż poprzedni bez podjęcia dodatkowej pracy nad angielskim.