Cambridge English: Key (KET)

Egzamin Cambridge English: Key znany jest także pod nazwą Key English Test (KET). To pierwszy z serii egzaminów Cambridge English dla dorosłych, który pokazuje, że znasz angielski na podstawowym poziomie. 

Cambridge English: Key for Schools (KETfS) to egzamin na takim samym poziomie co Cambridge English: Key (KET), na podstawie którego otrzymujesz dokładnie taki sam certyfikat honorowany na całym świecie. Jedyną różnicą pomiędzy tymi dwiema wersjami egzaminu jest to, że zagadnienia i ujęcie tematów w Cambridge English: Key for Schools (KETfS) są dopasowane do zainteresowań i doświadczeń młodzieży w wieku szkolnym.

Poziom egzaminu: Elementary (Podstawowy) = A2 wg Poziomów Rady Europy

Dlaczego warto przystąpić do tego egzaminu?

Egzamin KET/KET for Schools jest dla tych, którzy mają za sobą około 250 godzin nauki oraz znają angielski w mowie i piśmie na poziomie podstawowym. To pierwszy krok w budowaniu kompetencji językowych dla celów przyszłej kariery lub studiów. Przystępując do egzaminu powinieneś umieć:

  • zadawać i odpowiadać na pytania o sobie i innych ludziach
  • rozumieć ogłoszenia i instrukcje podawane przez osoby mówiące wolno i wyraźnie
  • powiedzieć innym co myślisz o tym, co przeczytałeś lub usłyszałeś.

Jak wygląda egzamin?

Egzamin składa się z trzech części. W jednym dniu zdajesz Reading and Writing (Czytanie ze zrozumieniem i Pisanie) i Listening (Słuchanie). Do części ustnej przystępujesz w innym dniu i zdajesz ją w parze z innym kandydatem w obecności dwóch egzaminatorów.

KET / KETFS  READING AND WRITING  LISTENING  SPEAKING
Czas trwania 1 godz. 10 min  30 min 8–10 min na jedną parę kandydatów
Punkty (% punktacji łącznej)  50% 25% 25%

Linki zewnętrzne