Cambridge English: Preliminary (PET)

Egzamin Cambridge English: Preliminary znany jest także pod nazwą Preliminary English Test (PET). Pokazuje, że potrafisz posługiwać się językiem angielskim w codziennych sytuacjach. Daje Ci także podstawy pod zdobywanie kolejnych kwalifikacji językowych, zdawanych z myślą o studiach lub pracy.

Cambridge English: Preliminary for Schools (PETfS) to egzamin na takim samym poziomie, co Cambridge English: Preliminary (PET), na podstawie którego otrzymasz taki sam certyfikat honorowany na całym świecie. Jedyną różnicą pomiędzy tymi dwiema wersjami egzaminu jest to, że zagadnienia i ujęcie tematów w Cambridge English: Preliminary for Schools są dopasowane do zainteresowań i doświadczeń młodzieży w wieku szkolnym.

Poziom egzaminu: Intermediate (Ponadpodstawowy) = B1 wg Poziomów Rady Europy (CEFR) 

Dlaczego warto przystąpić do tego egzaminu?

Przygotowanie do egzaminu PET sprawi, że angielskim będziesz mógł się posługiwać w czasie podróży lub w pracy, obsługując anglojęzycznego klienta.

Przystępując do egzaminu powinieneś umieć:

  • mówić o tym, co lubisz a czego nie i dyskutować na ten temat z innymi ludźmi.
  • rozumieć pisane i mówione komunikaty oraz instrukcje.
  • napisać osobisty list lub robić notatki na spotkaniu lub w czasie dyskusji.

Jak wygląda egzamin?

Egzamin składa się z trzech części. W jednym dniu zdajesz Reading and Writing (Czytanie ze zrozumieniem i Pisanie) i Listening (Słuchanie). Do części ustnej przystępujesz w innym dniu i zdajesz ją w parze z innym kandydatem w obecności dwóch egzaminatorów.

PET / PETFS

READING AND WRITING

LISTENING

SPEAKING

Czas trwania 1 godz. 30 min 30 min 10–12 min na jedną parę kandydatów
Punkty (% całości) 50% 25% 25%

Linki zewnętrzne