Szkolenie z pisania wniosków i raportów w języku angielskim

Celem tego szkolenia jest rozwinięcie umiejętności tworzenia korespondencji biznesowej w języku angielskim, pisania ofert, raportów i e-maili biznesowych. Uczestnicy szkolenia zdobędą wiedzę i narzędzia (wzory pism, niezbędne słownictwo, zwroty i  tym podobne), które będą mogli skutecznie wykorzystać w swoim środowisku pracy.

Korzyści dla pracodawcy

 • Potwierdzenie zaangażowania pracodawcy w rozwój zawodowy pracowników.
 • Rozwój umiejętności pracowników w zakresie skutecznej komunikacji pisemnej w języku angielskim w środowisku pracy.
 • Przygotowanie pracowników do tworzenia ofert, raportów i e-maili biznesowych w języku angielskim.
 • Wzrost motywacji pracowników, którzy otrzymają oficjalny certyfikat British Council, potwierdzający ich uczestnictwo w szkoleniu.

Korzyści dla pracownika

 • Potwierdzenie rozwoju zawodowego – uczestnicy szkolenia otrzymają oficjalny certyfikat British Council.
 • Wzrost przewagi konkurencyjnej na rynku pracy.
 • Rozwój umiejętności  skutecznej komunikacji pisemnej w języku angielskim w środowisku pracy.
 • Przygotowanie do tworzenia ofert, raportów i e-maili biznesowych w języku angielskim.
 • Lepsze zrozumienie różnic pomiędzy ofertą i raportem; znajomość użytecznych fraz stosowanych w rozmaitych pismach biznesowych. 
 • Kompleksowa znajomość różnych gatunków pism biznesowych i ich elementów składowych. 
 • Możliwość zdobycia praktycznych umiejętności pisania tekstów w języku angielskim oraz uzyskania informacji zwrotnej od trenera i uczestników szkolenia.

Szkolenie składa się z trzech modułów: 

Moduł 1 – Oferty biznesowe

Moduł 2 – Raporty biznesowe

Moduł 3 – E-maile biznesowe

Moduły mogą być zamawiane oddzielnie lub w pakiecie. 

Każdy moduł realizowany jest w trakcie jednodniowego szkolenia obejmującego 6 godzin zegarowych zajęć. 

Szkolenie prowadzone jest w grupach od 3 do 12 osób.

W szkoleniu mogą wziąć udział osoby, które posługują się językiem angielskim na poziomie min. średnio-zawansowanym (B1 w skali CEFR).

Szkolenie może być dostosowane do indywidualnych potrzeb klienta.