By IELTS Expert

28 Cze 2023 - 12:00

TOEFL or IELTS - which is the right test for me, blog image

TOEFL i IELTS to dwa najpopularniejsze testy potwierdzające znajomość angielskiego. Nasz artykuł pomoże Ci rozstrzygnąć, który z nich będzie lepiej odpowiadał Twoim potrzebom. Weźmiemy pod uwagę następujące kryteria:

  • Poziom trudności
  • Cel, który zamierzasz osiągnąć 
  • Sposób przeprowadzenia testu
  • Poziom znajomości języka angielskiego
  • Elementy testu
  • Różnice w części ustnej 
  • Czas trwania
  • Wyniki
  • Koszt
  • Porady i doświadczenia zdających.

Rozważasz przystąpienie do testu potwierdzającego znajomość języka obcego i zastanawiasz się, który z nich będzie najlepszym wyborem? W zdecydowanej większości przypadków Twój wybór sprowadzi się do decyzji między TOEFL i IELTS. Zanim podejmiesz decyzję warto przeanalizować, na czym polega każdy z tych testów. 

Zarówno TOEFL, jak i IELTS to szeroko rozpoznawalne testy na całym świecie. Są uznawane przez większość instytucji edukacyjnych i biznesowych. Warto pamiętać, że IELTS to test sprawdzający znajomość języka angielskiego, którym możemy posługiwać się za granicą, ponieważ jest najczęściej używanym testem międzynarodowym, akceptowanym przez ponad 11 500 organizacji w 140 krajach. To dobry wybór, jeśli jednym z Twoich celów jest poznawanie wielu różnych kultur poprzez podróżowanie po świecie.

Przy wyborze między testami TOEFL i IELTS wystarczyć może sama decyzja, gdzie dokładnie na świecie chcesz podróżować poprzez zawężenie wyboru do konkretnego kontynentu i kraju. Uniwersytety i firmy zwykle udostępniają szczegółowe informacje na temat wymaganego typu certyfikatu i określają to, czy preferują TOEFL, czy IELTS. Niektóre dopuszczają tylko jeden z nich. W takim przypadku instytucja, którą wybierzesz, powinna udostępnić informacje na temat wymaganego testu jak i jego minimalnego wyniku.

IELTS – to test stworzony przez Cambridge English, część Uniwersytetu w Cambridge. Jest on najpopularniejszym test z języka angielskiego o wysokim poziomie trudności, zdawanym w Wielkiej Brytanii i większości Europy. Jest również rozpoznawany przez większość instytucji w Stanach Zjednoczonych, gdzie znajduje się organizacja administrująca TOEFL - Educational Testing Service (ETS).

Przemyśl, czy chcesz przeprowadzić się za granicę z powodów naukowych, biznesowych czy osobistych. Poniżej przedstawiamy główne różnice między dwoma omawianymi przez nas testami. Aby dokonać właściwego wyboru, przejrzyj wszystkie kryteria. Nie spiesz się i rozważ wszystkie za i przeciw – stoisz przed ważnym wyborem. 

Poziom trudności

Stojąc przed wyborem właściwego egzaminu z języka angielskiego, prawdopodobnie chcesz poznać poziom trudności każdego z nich. Zatem - który test jest trudniejszy: TOEFL czy IELTS? Ciężko udzielić jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie, ponieważ trudność każdego z nich będzie zależała od Twoich umiejętności językowych i wiedzy. 

Podczas gdy TOEFL podlega organizacji z Ameryki Północnej, a IELTS organizacji z Wielkiej Brytanii i Australii, Twoje szanse na powodzenie w IELTS nie zależą od znajomości brytyjskiego akcentu, słownictwa czy kontekstu. W rzeczywistości jednym z czynników, który sprawia, że IELTS to prawdziwie międzynarodowy test jest fakt, że obejmuje on wiele różnych akcentów, nie tylko akcent brytyjski. Oczywiście nie wiąże się to z wymaganiem, abyś mówił jak native speaker, aby uzyskać dobry wynik z częsci ustnej IELTS. 

Aby dobrze poznać format testu i rodzaje zadań, kandydaci mają do dyspozycji szereg źródeł, w tym kursów, webinariów, aplikacji do nauki oraz testów praktycznych, udostępnianych przez partnerów IELTS. Jedną z najlepszych porad, jakie można otrzymać podczas przygotowań do IELTS z British Council, jest: przyswajaj angielski na każdy możliwy sposób. Czytaj po angielsku, słuchaj muzyki po angielsku, oglądaj filmy i programy telewizyjne po angielsku i jeśli to możliwe, mów regularnie po angielsku.

Chociaż każdy anglojęzyczny region charakteryzuje się innym akcentem, to rodzimi użytkownicy języka angielskiego się rozumieją bez większych problemów. Najważniejsze dla Ciebie jako osoby zdającej egzamin jest być zrozumiałym dla innych i umieć zrozumieć innych.

Cele

Kolejnym kluczowym czynnikiem podczas podejmowania wyboru między TOEFL a IELTS jest przemyślenie powodu, dla którego chcesz przystąpić do testu. Na przykład: czy potrzebujesz potwierdzenia umiejetnosci językowych, aby podróżować, dostać się na studia, sprawdzić swoją biegłość językową czy wyjechać za granicę do pracy?

Bezdyskusyjną zaletą przystąpienia do testu IELTS jest możliwość wyboru jednego z jego dwóch rodzajów: IELTS Academic i IELTS General Training. IELTS Academic najlepiej odpowie Twoim potrzebom, jeśli chcesz wyjechać za granicę do pracy w anglojęzycznej firmie lub studiować na uczelni zagranicznej na poziomie licencjackim, lub magisterskim. Z kolei IELTS General Training oceni twoją zdolność do radzenia sobie w sytuacjach życia codziennego, dlatego zwykle podchodzą do niego osoby, które chcą emigrować do krajów anglojęzycznych.

W niektórych przypadkach możesz jednak zostać poproszony o przystąpienie wyłącznie do IELTS for UKVI. To test potrzebny do złożenia wniosku o wizę w Wielkiej Brytanii. Odpowiada on IELTS pod względem treści, formatu testu i kryteriów oceny. Jedyną różnicą jest sposób raportowania wyników. IELTS for UKVI poświadcza, że egzamin został przeprowadzony w oficjalnym miejscu zatwierdzonym przez brytyjski Home Office. 

Metoda przeprowadzania egzaminów

TOEFL i IELTS przeprowadzane są w podobny sposób. Podobnie jak w przypadku IELTS, TOEFL również oferuje dwie wersje egzaminu. Do obu omawianych przez nas testów możesz przystąpić zarówno w centrum egzaminacyjnym, jak i online. TOEFL oferuje wersję Home Edition, a IELTS niedawno wprowadził IELTS Online w niektórych lokalizacjach, które powinny być szerzej dostępne w nadchodzących miesiącach.

Poziom znajomości języka angielskiego

Mimo że dokładne określenie poziomów TOEFL i IELTS jest trudne, można ustalić przybliżony stopień porównywalności między tymi testami przez zestawienie ich z poziomami wymaganymi przez instytucje akademickie i biznesowe. Te poziomy mogą być również porównane z odniesieniem do standardów Common European Framework of Reference (CEFR). Jest to międzynarodowy standard, który definiuje znajomość języka i jest punktem odniesienia używanym na całym świecie.

Wyniki IELTS są przedstawiane na skali od 1 (najniżej) do 9 (najwyżej), podczas gdy wyniki TOEFL są oceniane na skali od 0 do 120 punktów (najwyżej).

Z tabeli wynika jasno, że wyniki IELTS sięgają poziomu C2 według CEFR, podczas gdy TOEFL sięga poziomu C1. Innymi słowy, jeśli Twoja znajomość angielskiego jest na poziomie bliskim rodzimego użytkownika tego języka, lepszym wyborem i poświadczeniem Twojej znakomitej znajomości angielskiego będzie IELTS.

Zarówno wyniki TOEFL, jak i IELTS są ważne dwa lata. Po upływie tego okresu konieczne będzie ponowne podejście do testu. 

Części Testu

TOEFL i IELTS oceniają te same umiejętności: słuchanie, czytanie, pisanie i mówienie. Jednak sekcje lub części każdego z tych testów mogą się różnić ze względu na różnice w rodzajach zadań.

Część dotycząca słuchania w TOEFL ogranicza się do pytań wielokrotnego wyboru. W teście IELTS ta sekcja jest bardziej zróżnicowana ze względu na różne typy zadań: test wielokrotnego wyboru, dopasowywanie, oznaczanie planu/mapy/schematu, wypełnienie formularza/notatek/tabeli/schematu/ podsumowania, uzupełnianie zdań.

Część dotycząca czytania w TOEFL trwa 60 minut. Jest ona podzielona na fragmenty tekstu (od trzech do pięciu), a umiejętność rozumienia czytanych testów oceniana jest na podstawie odpowiedzi na pytania wielokrotnego wyboru. Część dotycząca czytania w IELTS również trwa 60 minut. Obejmuje zbiór tekstów, których rozumienie sprawdzane jest znacznie bardziej szczegółowo. Na przykład, możesz natrafić na zadania dotyczące napisania propozycji tytułu do tekstu, uzupełnienia zdań, przygotowania streszczeń, uzupełnienia schematów dotyczących tematyki tekstów. 

Różnice w części ustnej

Jedną z największych różnic w części ustnej jest to, że osoby zdające test TOEFL muszą mówić do mikrofonu podczas odpowiedzi na pytania w części ustnej. W przypadku IELTS osoby przystępujące do testu odbywają indywidualną rozmowę z wykwalifikowanym egzaminatorem IELTS. Mogą przystąpić do tej części testu w tym samym dniu, co do częśći pisemnej, lub we wcześniejszym bądź późniejszym terminie. Można przystąpić do części ustnej IELTS online lub osobiście.

Bezpośrednia rozmowa z drugim człowiekiem jest bez wątpienia doświadczeniem bardziej naturalnym, co sprawia, że ustna część IELTS może być bardziej komfortowa dla wielu osób. 

Długość trwania

Długość trwania TOEFL i IELTS to czynnik, którego nie sposób pominąć. Chociaż może to nie być najsilniejszy argument za wyborem jednego z nich, to jednak należy uwzględnić, ile czasu zajmie Ci dany test. Wiedza dotycząca długości trwania testu pozwoli Ci lepiej zaplanować ilość czasu, który spędzisz w centrum egzaminacyjnym. Dodatkowo, długość trwania testu może wpływać na większe zmęczenie, co może mieć przełożenie na Twoje wyniki. 

Pamiętaj, że warunki egzaminu testują Twoją zdolność do pozostawania w jednym miejscu i odpowiadania na trudne pytania przy jednoczesnym nieprzerwanym utrzymywaniu skupienia.

TOEFL trwa średnio trzy godziny i 30 minut. IELTS natomiast około dwóch godzin i 45 minut, niezależnie od wybranego rodzaju testu. 

Wyniki

Czas oczekiwania na wyniki TOEFL i IELTS różni się w zależności od wybranej formy dostarczenia wyników. Wyniki IELTS zależą od wyboru między egzaminem papierowym i komputerowym. Wyniki komputerowego testu IELTS są dostępne od trzech do pięciu dni po egzaminie, a wyniki papierowego testu IELTS zwykle są dostępne trzynaście dni po egzaminie. Wyniki TOEFL są dostępne od siedmiu do dziesięciu dni od daty dostarczenia testu do sprawdzenia. 

Koszt

Zwykle przed przystąpieniem do egzaminu sprawdzamy jego cenę oraz metody płatności. Rejestracja na stronie IELTS jest łatwa, a płatności możesz dokonać w swojej lokalnej walucie online lub offline. Aby sprawdzić opłatę za egzamin w swoim kraju, odwiedź tę stronę .

Porady i doświadczenia innych kandydatów

Fakt, że IELTS jest najpopularniejszym na świecie testem sprawdzającym znajomość języka angielskiego, może działać na twoją korzyść. Dzięki temu, z łatwością znajdziesz wskazówki i porady jak osiągnąć dobry wynik

Osoby przystępujące do IELTS, odczuwają niepokój. To naturalne. Aby zredukować stres, dobrze jest dowiedzieć się, czego można się spodziewać w dniu egzaminu, czytając doświadczenia innych osób. To może pomóc nabrać większej pewności siebie oraz ułatwić zapamiętanie istotnych informacji. Więcej na ten temat znajdziesz na stronie internetowej British Council z poradami dotyczącymi tego, co czeka Cię w dniu egzaminu IELTS.

Globalna renoma IELTS może mieć pozytywny wpływ na rozwój Twojej kariery zawodowej. Po osiągnięciu dobrych wyników na teście IELTS możesz łatwiej awansować. Ponadto, podejście do testu IELTS może okazać się przydatne, jeśli zdecydujesz się aplikować na studia magisterskie lub doktoranckie.

Nadszedł czas na podjęcie dezycji - który z omawianych testów pomoże Ci lepiej realizować Twoje plany? Jeśli zdecydujesz się na przystąpienie do TOEFL lub IELTS, zapoznaj się z opłatami i terminami dostępnymi na stronie internetowej British Council.

Powodzenia!