Cambridge English: Advanced (CAE)

Egzamin Cambridge English: Advanced (CAE) jest znany także pod nazwą Certificate in Advanced English (CAE). Poświadcza on, że znasz angielski na poziomie oczekiwanym od profesjonalisty pracującego w biznesie lub studenta studiów licencjackich. 

Cambridge English: Advanced jest honorowany przez ponad 3 tys. instytucje na całym świecie, a wśród nich uczelnie wyższe, pracowdawców i agencje rządowe. Egzamin ten przydatny jest:

  • w rekrutacji na prawie wszystkie uczelnie brytyjskie
  • w uzyskaniu aż do 70 dodatkowych punktów UCAS Tariff
  • w rekrutacji na uniwersytety i instytuty TAFE w Australii
  • w uzyskaniu wizy studenckiej do Australii
  • w rekrutacji na uczelnie wyższe w USA i Kanadzie.

Poziom egzaminu: Advanced (Zaawansowany) = C1 wg Poziomów Rady Europy

Dlaczego warto przystąpić do tego egzaminu?

Zdecyduj się na egzamin CAE, jeśli chcesz udowodnić pracodawcom lub uczelniom wyższym, że płynnie i pewnie posługujesz się językiem angielskim w sytuacjach zawodowych i akademickich. Przystępując do egzaminu powinieneś umieć:

  • pisać kompleksowe raporty i e-maile oraz robić notatki w trakcie spotkań lub wykładów
  • prezentować złożone problemy po angielsku
  • rozumieć różnorodne teksty, od beletrystyki po prasę opiniotwórczą.

Jak wygląda egzamin?

Egzamin CAE składa się z czterech części. W jednym dniu zdajesz Reading (Czytanie ze zrozumieniem), Use of English (Test gramatyczno-leksykalny), Writing (Pisanie) i Listening (Słuchanie). Do części ustnej przystępujesz w innym lub tym samym dniu i zdajesz ją w parze z innym kandydatem w obecności dwóch egzaminatorów.

CAE   READING AND USE OF ENGLISH  WRITING LISTENING   SPEAKING
Czas trwania     1 godz. 30 min 1 godz. 30 min 40 min 15 min na 1 parę kandydatów
Punkty (% z łącznej punktacji) 40%   20%   20%   20%