Sprawdź, jak możesz zapisać swoich kandydatów na egzaminy Cambridge English Qualifications. Sesje egzaminacyjne organizowane są przez nas przez cały rok w 14 lokalizacjach w całej Polsce oraz w siedzibach instytucji rejestrujących swoich studentów.

Dowiedz się więcej o naszej ofercie dla szkół i instytucji.

W tym dziale