©

Photo by Joy Tyson on Unsplash

20-ta, jubileuszowa edycja Creative Miksera zgromadziła ekspertów i osoby zainteresowane tematyką rozwoju miast, projektowania ekosystemów miejskich oraz tworzenia scenariuszy przyszłości. Dyskusja dotyczyła możliwych kierunków zmian w obliczu decentralizacji, coraz większej powszechności nowych technologii, rosnącej populacji oraz jej zmieniających się potrzeb. Spotkanie otworzyła prezentacja gościa z Wielkiej Brytanii – Rory Hyde jest projektantem i kuratorem w Victoria and Albert Museum w Londynie. Zaprezentowane przez niego ujęcie tematu oraz przykłady projektów z całego świata mogą stanowić punkt odniesienia dla władz miejskich oraz lokalnych społeczności podczas opracowywania zrównoważonych rozwiązań i planowania miasta przyjaznego wszystkim mieszkańcom.

Obejrzyj relację ze spotkania: