©

Photo by Yomex Owo on Unsplash

Projektowanie uniwersalne, czyli proces projektowania produktów, budynków oraz otoczenia z uwzględnieniem potrzeb wszystkich użytkowników, jest aktualnie nie tyle wyborem projektanta czy architekta, lecz staje się wymogiem i koniecznością. Podczas spotkania poświęconego tej tematyce zaproszeni goście, praktycy w dziedzinie, dyskutowali o najistotniejszych wytycznych w projektowaniu tak, aby produkty czy usługi odpowiadały na potrzeby i angażowały wszystkie grupy użytkowników, ze szczególnym uwzględnieniem grup zagrożonych wykluczeniem. Gościem z Wielkiej Brytanii był Iain McKinnon, jeden z założycieli Global Disability Innovation Hub w Londynie.