©

Wojtek Turzański

Jednym z głównych wyzwań, z którymi mierzą się artyści z niepełnosprawnością jest brak odbiorców ich sztuki. W ramach programu Sztuka i Niepełnosprawność British Council Poland podjęło się zadania tworzenia publiczności dla twórczości artystów z niepełnosprawnością, zmiany sposobu postrzegania sztuki przez odbiorców głównego nurtu oraz znoszenia barier dla członków widowni z niepełnosprawnością.

Prowadzimy program rozwijający widownię dla prezentowanych przez nas prac artystów z niepełnosprawnością. Nasze działania obejmują także budowę koalicji polskich organizacji, której celem jest wspólna praca nad kluczowymi wyzwaniami związanymi z tym sektorem.

Współpracujemy z Instytutem Teatralnym im. Zbigniewa Raszewskiego, Instytutem Muzyki i Tańca, Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie, Teatrem Śląskim (organizatorem festiwalu Open the Door) w Katowicach oraz Teatrem Rozbark w Bytomiu. Działamy także z Fundacją Kultury Bez Barier, Teatrem 21 oraz Narodową Galerią Sztuki Zachęta w Warszawie.

Nasza praca koncentruje się na rozwijaniu dwóch kluczowych grup publiczności:

Odbiorcy głównego nurtu

Poprzez promowanie oryginalnych dzieł mamy nadzieję poprawić postrzeganie pracy artystów z niepełnosprawnością, a także rozwijać zapotrzebowanie na dzieła tych twórców. Dzięki prezentowaniu artystów z niepełnosprawnością w popularnych czasopismach, prasie codziennej i serwisach internetowych poświęconych sztuce, mamy szansę zainteresować szerszą publiczność i przedstawić jej dzieła tworzone przez artystów z niepełnosprawnością.

Odbiorcy z niepełnosprawnością

Aby poprawić dostępność do wydarzeń kulturalnych publiczności z niepełnosprawnością, tworzymy materiały promocyjne dostosowane do potrzeb tych osób: np. łatwe do czytania, pisane dużym drukiem lub brajlem. Zapewniamy obecność tłumaczy języka migowego podczas spotkań z artystami i debat. Usprawniamy poruszanie się po miejscach, w których odbywają się wydarzenia (odpowiednie oznakowanie, nawigacja). Promujemy także spektakle przyjazne sensorycznie*. Zapraszamy do kontaktu osoby zainteresowane wzięciem udziału w naszych wydarzeniach.

W ramach Europe Beyond Access planujemy opublikować serię narzędziowników poświęconych rozwojowi publiczności, redukowaniu barier dla artystów i odbiorców niepełnosprawności oraz promocji prac artystów z niepełnosprawnością na arenie międzynarodowej.

* Spektakle przyjazne sensorycznie to spektakle, które uwzględniają rozmaite, niestandardowe potrzeby widzów. Wydarzenie jest przygotowywane w szczególności z myślą o osobach z zaburzeniami sensorycznymi, spektrum autyzmu czy demencją oraz osobach z trudnościami w uczeniu się i osobami z alternatywną motoryką.