Trzy nauczycielki trzymające się za ręce i uśmiechające się w sali konferencyjnej. W tle ekran prezentacyjny i flipcharty.

Raport: Empowering Education: Understanding Teachers’ Needs in Multicultural Classrooms analizuje różnorodne wyzwania, które stoją przed polskim systemem edukacji w obliczu znacznego napływu ukraińskich dzieci i młodzieży po inwazji Rosji na Ukrainę w lutym 2022 roku.

Dokument wskazuje na istniejące już trudności, takie jak malejąca liczba nauczycieli, zwiększony stres uczniów związany z ocenami i egzaminami, trudności z integracją ze społecznością szkolną.

Analiza opinii uczestników badania koncentruje się na identyfikacji kluczowych wyzwań w strukturze systemu, barierach językowych, rezyliencji i dobrostanie uczniów.

Kluczowe wnioski i rekomendacje są kierowane do przedstawicieli instytucji nadzorujących edukację oraz osób zaangażowanych w kształtowanie polityki edukacyjnej na poziomie krajowym i lokalnym.