Nasz globalny program Stronger Together (Silniejsi Razem) ma na celu stworzenie sprzyjającego środowiska, które łączy młodych ludzi z przedstawicielami sektora publicznego, społeczeństwa obywatelskiego, przedsiębiorstw społecznych i innych instytucji. Wspieramy młodych aktywistów i aktywistki w rozwijaniu umiejętności budowania zaufania i wspólnej pracy nad kwestiami, które mają wpływ na ich codzienne życie.

Program obejmuje szeroki zakres działań, takich jak grupy fokusowe, hackatony, warsztaty, panele dyskusyjne czy inne wydarzenia i możliwości nawiązywania kontaktów pomiędzy osobami z różnych środowisk.

Na program Stronger Together składają się cztery ścieżki tematyczne. W Polsce skupiamy się na realizacji programu Stronger Together for Social Cohesion (Silniejsi Razem dla Spójności Społecznej). Pomagamy młodym aktywistom i aktywistkom zdobyć umiejętności, które przyczynią się do budowania zaufania i spójności w ich społeczeństwach oraz reagowania na współczesne wyzwania. Wybrane osoby uczestniczące będą też miały okazję uczestniczyć w wydarzeniach organizowanych na poziomie europejskim, by wymienić poglądy i doświadczenia z młodymi ludźmi z Wielkiej Brytanii i innych krajów.

Obecnie zapraszamy młodych aktywistów z regionu Małopolski do udziału w naszych warsztatach Razem Silniej dla Spójności Społecznej, organizowanych we współpracy z Centrum Doradztwa Strategicznego s.c.

Więcej informacji oraz formularz zgłoszeniowy na stronie Centrum Doradztwa Strategicznego. 

 

W tej sekcji