Stronger Together (Silniejsi razem) | Aktywna Młodzież wspiera osoby młode. Umożliwia im zdobycie umiejętności przyczyniających się do budowania zaufania i spójności w ich lokalnych społecznościach oraz reagowania na współczesne wyzwania. Jego celem jest tworzenie sprzyjającego środowiska, które łączy przedstawicieli sektora publicznego, społeczeństwa obywatelskiego, przedsiębiorstw i instytucji z młodymi ludźmi i innymi niedostatecznie reprezentowanymi grupami w celu budowania zaufania i wspólnej pracy nad kwestiami, które mają wpływ na ich codzienne życie.

Polska edycja programu skierowana jest do młodych ludzi i współpracujących z nimi organizacji, zwłaszcza z mniejszych miast i terenów wiejskich, którzy mają ambicje i chęć działania na rzecz swoich społeczności lokalnych, ale znajdują się jeszcze na początku swojej aktywistycznej drogi. Wiemy, ze aktywność obywatelska wymaga nie tylko zapału, ale też i szeregu umiejętności i dlatego chcemy zaproponować młodym aktywistom i aktywistkom szkolenia i warsztaty podnoszące ich wiedzę na temat spójności społecznej, budowania wzajemnego zaufania, umiejętności dialogu i współpracy ponad różnicami. Wierzymy ze umiejętności takie są nie tylko szczególnie potrzebne w chwili obecnej, gdy do Polski przybyły miliony uchodźców i uchodźczyń z Ukrainy, ale mają zastosowanie w codziennej pracy na rzecz społeczności lokalnych, a także w życiu prywatnym i zawodowym, stanowiąc cenną inwestycję w przyszłość młodego pokolenia, który żyć będzie w świecie pełnym wyzwań.

Nasz program, który pragniemy realizować w partnerstwie z organizacjami pozarządowymi współpracującymi z i na rzecz młodzieży, będzie uzupełniać istniejącą ofertę dla młodych ludzi. Powstaje w procesie współpracy i konsultacji zarówno z przedstawicielami i przedstawicielkami przyszłych uczestników, ale też z organizacjami partnerskimi z różnych regionów Polski.

Warto dodać, że wybrane uczestniczki i uczestnicy będą tez mieli okazję uczestniczyć w wydarzeniach organizowanych na poziomie europejskim, by wymienić poglądy i doświadczenia z młodymi ludźmi z Wielkiej Brytanii i innych krajów.

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w programie zachęcamy do kontaktu: warsaw@britishcouncil.pl 

Wcześniejsze wydarzenia organizowane w ramach programu Stronger Together:

Stronger together: Working with young people in Europe

Stronger Together for Climate

 

W tej sekcji