Logotypy Funduszy Europejskich Wiedza Edukacja Rozwój i Unii Europejskiej Europejski Fundusz Społeczny

Wraz z liderem projektu Learnetic S.A. zrealizowaliśmy sześć projektów w ramach programu Wiedza Edukacja Rozwój, finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektów było opracowanie 65 materiałów multimedialnych (e-zasobów) z zakresu języka obcego ukierunkowanego zawodowo, dla sześciu różnych obszarów zawodowych.

Opracowanie e-zasobów z zakresu języka obcego ukierunkowanego zawodowo dla obszaru administracyjno-usługowego (I)

tytuł projektu

Opracowanie e-zasobów z zakresu języka obcego ukierunkowanego zawodowo dla obszaru administracyjno-usługowego (I)

cel projektu

Celem projektu było opracowanie materiałów multimedialnych (e-zasobów) do nauki języka angielskiego ukierunkowanego zawodowo.

planowane efekty

Projekt przyczynił się do realizacji celów PO WER, w szczególności do realizacji celu szczegółowego Osi II: Zwiększenie wykorzystania zmodernizowanych treści, narzędzi i zasobów wspierających proces kształcenia zawodowego.

Efektem projektu jest opracowanie 14 materiałów multimedialnych (e-zasobów) do języka angielskiego ukierunkowanego zawodowo w obszarach administracyjno-usługowym (I) i artystycznym, w grupach zawodów takich jak: fryzjersko-kosmetyczna, chemiczno-ceramiczno-szklarska, poligraficzno-fotograficzna, drzewno-meblarska, artystyczna. W ramach 14 e-zasobów opracowanych zostało 87 e-modułów w języku angielskim. Opracowane materiały multimedialne mają postać materiałów uzupełniających lub zastępujących podręcznik, umożliwiając realizację programu nauczania.

czas realizacji

od: 2017.04.03 do: 2018.11.30

wartość projektu

1,813,228.38 PLN

wkład Europejskiego Funduszu Społecznego

1,528,188.88 PLN

Opracowanie e-zasobów z zakresu języka obcego ukierunkowanego zawodowo dla obszaru elektryczno-elektronicznego (V)

Tytuł projektu

Opracowanie e-zasobów z zakresu języka obcego ukierunkowanego zawodowo dla obszaru elektryczno-elektronicznego (V), dla grup zawodów: elektryczno-elektronicznej i energetycznej oraz teleinformatycznej.

cel projektu

Celem projektu było opracowanie materiałów multimedialnych (e-zasobów) do nauki języka angielskiego ukierunkowanego zawodowo.

planowane efekty

Projekt przyczynił się do realizacji celów PO WER, w szczególności do realizacji celu szczegółowego Osi II: Zwiększenie wykorzystania zmodernizowanych treści, narzędzi i zasobów wspierających proces kształcenia zawodowego.

Efektem projektu jest opracowanie 9 materiałów multimedialnych (e-zasobów) do języka angielskiego ukierunkowanego zawodowo dla obszarów elektryczno- elektronicznego w grupach zawodów: elektryczno-elektronicznej i energetycznej oraz teleinformatycznej. W ramach 9 e-zasobów opracowanych zostało 85 e-modułów w języku angielskim. Opracowane materiały multimedialne będą miały postać materiałów uzupełniających lub zastępujących podręcznik i będą umożliwiały realizację programu nauczania.

czas realizacji

od: 2017.04.03 do: 2018.11.30

wartość projektu

1,627,821.50 PLN

wkład Europejskiego Funduszu Społecznego

1,371,927.96 PLN

 

Opracowanie e-zasobów z zakresu języka obcego ukierunkowanego zawodowo dla obszaru mechanicznego (VI)

tytuł projektu

Opracowanie e-zasobów z zakresu języka obcego ukierunkowanego zawodowo dla obszaru mechanicznego (VI), dla grup zawodów: mechanicznego (VI), dla grup zawodów: mechanicznej – mechanika precyzyjna, mechanicznej – budowa maszyn, obróbka metali i tworzyw sztucznych oraz motoryzacyjnej.

cel projektu

Celem projektu było opracowanie materiałów multimedialnych (e-zasobów) do nauki języka angielskiego ukierunkowanego zawodowo.

planowane efekty

Projekt przyczynił się do realizacji celów PO WER, w szczególności do realizacji celu szczegółowego Osi II: Zwiększenie wykorzystania zmodernizowanych treści, narzędzi i zasobów wspierających proces kształcenia zawodowego.

Efektem projektu jest opracowanie 15 materiałów multimedialnych (e-zasobów) do języka angielskiego ukierunkowanego zawodowo dla obszaru mechanicznego w grupach zawodów: mechaniki precyzyjnej, budowa maszyn, obróbki metali i tworzyw sztucznych oraz motoryzacyjnej. W ramach 15 e-zasobów opracowanych zostało 89 e-modułów w języku angielskim. Opracowane materiały multimedialne mają postać materiałów uzupełniających lub zastępujących podręcznik i umożliwiają realizację programu nauczania.

czas realizacji

od: 2017.04.03 do: 2018.11.30

wartość projektu

1,828,629.77 PLN

wkład Europejskiego Funduszu Społecznego

1,541,169.17 PLN

 

Opracowanie e-zasobów z zakresu języka obcego ukierunkowanego zawodowo dla obszaru górniczo-hutniczego (VII)

tytuł projektu

Opracowanie e-zasobów z zakresu języka obcego ukierunkowanego zawodowo dla obszaru górniczo-hutniczego (VII), dla grup zawodów: górniczo-wiertniczej oraz hutniczo-odlewniczej.

cel projektu

Celem projektu było opracowanie materiałów multimedialnych (e-zasobów) do nauki języka angielskiego ukierunkowanego zawodowo.

planowane efekty

Projekt przyczynił się do realizacji celów PO WER, w szczególności do realizacji celu szczegółowego Osi II: Zwiększenie wykorzystania zmodernizowanych treści, narzędzi i zasobów wspierających proces kształcenia zawodowego.

Efektem projektu jest opracowanie 7 materiałów multimedialnych (e-zasobów) do języka angielskiego ukierunkowanego zawodowo dla obszaru górniczo-hutniczego w grupach zawodów: górniczo-wiertniczej oraz hutniczo-odlewniczej. W ramach 7 e-zasobów opracowanych zostało 61 e-modułów w języku angielskim. Opracowane materiały multimedialne mają postać materiałów uzupełniających lub zastępujących podręcznik i umożliwiają realizację programu nauczania.

czas realizacji

od: 2017.04.03 do: 2018.11.30

wartość projektu

1,285,411.32 PLN

wkład Europejskiego Funduszu Społecznego

1,083,344.66 PLN

Opracowanie e-zasobów z zakresu języka obcego ukierunkowanego zawodowo dla obszaru turystyczno-gastronomicznego (IX)

tytuł projektu

Opracowanie e-zasobów z zakresu języka obcego ukierunkowanego zawodowo dla obszaru turystyczno-gastronomicznego (IX), dla grup zawodów: hotelarsko- gastronomiczno- turystycznej oraz spożywczej.

cel projektu

Celem projektu było opracowanie materiałów multimedialnych (e-zasobów) do nauki języka angielskiego ukierunkowanego zawodowo.

planowane efekty

Projekt przyczynił się do realizacji celów PO WER, w szczególności do realizacji celu szczegółowego Osi II: Zwiększenie wykorzystania zmodernizowanych treści, narzędzi i zasobów wspierających proces kształcenia zawodowego.

Efektem projektu jest opracowanie 5 materiałów multimedialnych (e-zasobów) do języka angielskiego ukierunkowanego zawodowo dla obszaru turystyczno-gastronomicznego w grupach zawodów: hotelarsko-gastronomiczno-turystycznej oraz spożywczej. W ramach 5 e-zasobów opracowanych zostało 46 e-modułów w języku angielskim. Opracowane materiały multimedialne mają postać materiałów uzupełniających lub zastępujących podręcznik i będą umożliwiały realizację programu nauczania.

czas realizacji

od: 2017.04.03 do: 2018.11.30

wartość projektu

988,070.70 PLN

wkład Europejskiego Funduszu Społecznego

832,745.99 PLN

Opracowanie e-zasobów z zakresu języka obcego ukierunkowanego zawodowo dla obszaru medyczno-społecznego (X)

tytuł projektu

Opracowanie e-zasobów z zakresu języka obcego ukierunkowanego zawodowo dla obszaru medyczno-społecznego (X), dla grup zawodów: ochrony zdrowia, pomocy społecznej oraz ochrony i bezpieczeństwa osób i mienia.

cel projektu

Celem projektu było opracowanie materiałów multimedialnych (e-zasobów) do języka angielskiego ukierunkowanego zawodowo.

planowane efekty

Projekt przyczynił się do realizacji celów PO WER, w szczególności do realizacji celu szczegółowego Osi II: Zwiększenie wykorzystania zmodernizowanych treści, narzędzi i zasobów wspierających proces kształcenia zawodowego.

Efektem projektu jest opracowanie 15 materiałów multimedialnych (e-zasobów) do języka angielskiego ukierunkowanego zawodowo dla obszaru medyczno- społecznego w grupach zawodów: ochrony zdrowia, pomocy społecznej oraz ochrony i bezpieczeństwa osób i mienia. W ramach 15 e-zasobów opracowanych zostało 71 e-modułów w języku angielskim. Opracowane materiały multimedialne mają postać materiałów uzupełniających lub zastępujących podręcznik i będą umożliwiały realizację programu nauczania.

czas realizacji

od: 2017.04.03 do: 2018.11.30

wartość projektu

1,517,878.27 PLN

wkład Europejskiego Funduszu Społecznego

1,279,267.81 PLN