Logotypy Funduszy Europejskich Wiedza Edukacja Rozwój i Unii Europejskiej Europejski Fundusz Społeczny

Wraz z Partnerem Wiodącym Learnetic S.A. realizujemy sześć projektów w ramach programu Wiedza Edukacja Rozwój, finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektów jest opracowanie materiałów multimedialnych (e-zasobów) z zakresu języka obcego ukierunkowanego zawodowo, dla sześciu różnych obszarów zawodowych.

Opracowanie e-zasobów z zakresu języka obcego ukierunkowanego zawodowo dla obszaru administracyjno-usługowego (I)

tytuł projektu

Opracowanie e-zasobów z zakresu języka obcego ukierunkowanego zawodowo dla obszaru administracyjno-usługowego (I)

cel projektu

Celem projektu jest opracowanie materiałów multimedialnych (e-zasobów) do nauki języka angielskiego ukierunkowanego zawodowo.

planowane efekty

Projekt przyczyni się do realizacji celów PO WER, w szczególności do realizacji celu szczegółowego Osi II: Zwiększenie wykorzystania zmodernizowanych treści, narzędzi i zasobów wspierających proces kształcenia zawodowego.

Efektem projektu będzie opracowanie 14 materiałów multimedialnych (e-zasobów) do języka angielskiego ukierunkowanego zawodowo w obszarach administracyjno-usługowym (I) i artystycznym, w grupach zawodów takich jak: fryzjersko-kosmetyczna, chemiczno-ceramiczno-szklarska, poligraficzno-fotograficzna, drzewno-meblarska, artystyczna. W ramach 14 e-zasobów opracowanych zostanie 87 e-modułów w języku angielskim. Opracowane materiały multimedialne będą miały postać materiałów uzupełniających lub zastępujących podręcznik, umożliwiając realizację programu nauczania.

czas realizacji

od: 2017.04.03 do: 2018.09.28

wartość projektu

1 891 356,00 PLN

wkład Europejskiego Funduszu Społecznego

1 594 034,84 PLN

Opracowanie e-zasobów z zakresu języka obcego ukierunkowanego zawodowo dla obszaru elektryczno-elektronicznego (V)

Tytuł projektu

Opracowanie e-zasobów z zakresu języka obcego ukierunkowanego zawodowo dla obszaru elektryczno-elektronicznego (V), dla grup zawodów: elektryczno-elektronicznej i energetycznej oraz teleinformatycznej.

cel projektu

Celem projektu jest opracowanie materiałów multimedialnych (e-zasobów) do nauki języka angielskiego ukierunkowanego zawodowo.

planowane efekty

Projekt przyczyni się do realizacji celów PO WER, w szczególności do realizacji celu szczegółowego Osi II: Zwiększenie wykorzystania zmodernizowanych treści, narzędzi i zasobów wspierających proces kształcenia zawodowego.

Efektem projektu będzie opracowanie 9 materiałów multimedialnych (e-zasobów) do języka angielskiego ukierunkowanego zawodowo dla obszarów elektryczno- elektronicznego w grupach zawodów: elektryczno-elektronicznej i energetycznej oraz teleinformatycznej. W ramach 9 e-zasobów opracowanych zostanie 85 e-modułów w języku angielskim. Opracowane materiały multimedialne będą miały postać materiałów uzupełniających lub zastępujących podręcznik i będą umożliwiały realizację programu nauczania.

czas realizacji

od: 2017.04.03 do: 2018.09.28

wartość projektu

1 823 598,00 PLN

wkład Europejskiego Funduszu Społecznego

1 536 928,39 PLN

 

Opracowanie e-zasobów z zakresu języka obcego ukierunkowanego zawodowo dla obszaru mechanicznego (VI)

tytuł projektu

Opracowanie e-zasobów z zakresu języka obcego ukierunkowanego zawodowo dla obszaru mechanicznego (VI), dla grup zawodów: mechanicznego (VI), dla grup zawodów: mechanicznej – mechanika precyzyjna, mechanicznej – budowa maszyn, obróbka metali i tworzyw sztucznych oraz motoryzacyjnej.

cel projektu

Celem projektu jest opracowanie materiałów multimedialnych (e-zasobów) do nauki języka angielskiego ukierunkowanego zawodowo.

planowane efekty

Projekt przyczyni się do realizacji celów PO WER, w szczególności do realizacji celu szczegółowego Osi II: Zwiększenie wykorzystania zmodernizowanych treści, narzędzi i zasobów wspierających proces kształcenia zawodowego.

Efektem projektu będzie opracowanie 15 materiałów multimedialnych (e-zasobów) do języka angielskiego ukierunkowanego zawodowo dla obszaru mechanicznego w grupach zawodów: mechaniki precyzyjnej, budowa maszyn, obróbki metali i tworzyw sztucznych oraz motoryzacyjnej. W ramach 15 e-zasobów opracowanych zostanie 89 e-modułów w języku angielskim. Opracowane materiały multimedialne będą miały postać materiałów uzupełniających lub zastępujących podręcznik i będą umożliwiały realizację programu nauczania.

czas realizacji

od: 2017.04.03 do: 2018.09.28

wartość projektu

1 935 012,00 PLN

wkład Europejskiego Funduszu Społecznego

1 630 828,11 PLN

 

Opracowanie e-zasobów z zakresu języka obcego ukierunkowanego zawodowo dla obszaru górniczo-hutniczego (VII)

tytuł projektu

Opracowanie e-zasobów z zakresu języka obcego ukierunkowanego zawodowo dla obszaru górniczo-hutniczego (VII), dla grup zawodów: górniczo-wiertniczej oraz hutniczo-odlewniczej.

cel projektu

Celem projektu jest opracowanie materiałów multimedialnych (e-zasobów) do nauki języka angielskiego ukierunkowanego zawodowo.

planowane efekty

Projekt przyczyni się do realizacji celów PO WER, w szczególności do realizacji celu szczegółowego Osi II: Zwiększenie wykorzystania zmodernizowanych treści, narzędzi i zasobów wspierających proces kształcenia zawodowego.

Efektem projektu będzie opracowanie 7 materiałów multimedialnych (e-zasobów) do języka angielskiego ukierunkowanego zawodowo dla obszaru górniczo-hutniczego w grupach zawodów: górniczo-wiertniczej oraz hutniczo-odlewniczej. W ramach 7 e-zasobów opracowanych zostanie 61 e-modułów w języku angielskim. Opracowane materiały multimedialne będą miały postać materiałów uzupełniających lub zastępujących podręcznik i będą umożliwiały realizację programu nauczania.

czas realizacji

od: 2017.04.03 do: 2018.09.28

wartość projektu

1 341 246,00 PLN

wkład Europejskiego Funduszu Społecznego

1 130 402,13 PLN

Opracowanie e-zasobów z zakresu języka obcego ukierunkowanego zawodowo dla obszaru turystyczno-gastronomicznego (IX)

tytuł projektu

Opracowanie e-zasobów z zakresu języka obcego ukierunkowanego zawodowo dla obszaru turystyczno-gastronomicznego (IX), dla grup zawodów: hotelarsko- gastronomiczno- turystycznej oraz spożywczej.

cel projektu

Celem projektu jest opracowanie materiałów multimedialnych (e-zasobów) do nauki języka angielskiego ukierunkowanego zawodowo.

planowane efekty

Projekt przyczyni się do realizacji celów PO WER, w szczególności do realizacji celu szczegółowego Osi II: Zwiększenie wykorzystania zmodernizowanych treści, narzędzi i zasobów wspierających proces kształcenia zawodowego.

Efektem projektu będzie opracowanie 5 materiałów multimedialnych (e-zasobów) do języka angielskiego ukierunkowanego zawodowo dla obszaru turystyczno-gastronomicznego w grupach zawodów: hotelarsko-gastronomiczno-turystycznej oraz spożywczej. W ramach 5 e-zasobów opracowanych zostanie 46 e-modułów w języku angielskim. Opracowane materiały multimedialne będą miały postać materiałów uzupełniających lub zastępujących podręcznik i będą umożliwiały realizację programu nauczania.

czas realizacji

od: 2017.04.03 do: 2018.09.28

wartość projektu

1 033 692,00 PLN

wkład Europejskiego Funduszu Społecznego

871 195,62 PLN

Opracowanie e-zasobów z zakresu języka obcego ukierunkowanego zawodowo dla obszaru medyczno-społecznego (X)

tytuł projektu

Opracowanie e-zasobów z zakresu języka obcego ukierunkowanego zawodowo dla obszaru medyczno-społecznego (X), dla grup zawodów: ochrony zdrowia, pomocy społecznej oraz ochrony i bezpieczeństwa osób i mienia.

cel projektu

Celem projektu jest opracowanie materiałów multimedialnych (e-zasobów) do języka angielskiego ukierunkowanego zawodowo.

planowane efekty

Projekt przyczyni się do realizacji celów PO WER, w szczególności do realizacji celu szczegółowego Osi II: Zwiększenie wykorzystania zmodernizowanych treści, narzędzi i zasobów wspierających proces kształcenia zawodowego.

Efektem projektu będzie opracowanie 15 materiałów multimedialnych (e-zasobów) do języka angielskiego ukierunkowanego zawodowo dla obszaru medyczno- społecznego w grupach zawodów: ochrony zdrowia, pomocy społecznej oraz ochrony i bezpieczeństwa osób i mienia. W ramach 15 e-zasobów opracowanych zostanie 71 e-modułów w języku angielskim. Opracowane materiały multimedialne będą miały postać materiałów uzupełniających lub zastępujących podręcznik i będą umożliwiały realizację programu nauczania.

czas realizacji

od: 2017.04.03 do: 2018.09.28

wartość projektu

1 561 302,00 PLN

wkład Europejskiego Funduszu Społecznego

1 315 865,33 PLN