Studenci na uniwersytecie
Studenci na uniwersytecie

Szkolnictwo wyższe na całym świecie zmienia się dynamicznie, a umiędzynarodowienie jest teraz integralną częścią strategii każdej uczelni i jednym z wyzwań edukacji wyższej w Polsce.

W ramach programu Umiędzynarodowienie Szkolnictwa Wyższego:

  • organizujemy kursy Academic Teaching Excellence (ATE), które mają na celu poprawę jakości dydaktyki poprzez podniesienie kompetencji językowych wykładowców oraz wyposażenie ich w metody dydaktyczne, pomagające w efektywnym przekazywaniu wiedzy na zajęciach ze studentami zagranicznymi
  • wspieramy współpracę między uczelniami
  • organizujemy debaty
  • pomagamy w opracowywaniu rzetelnych i niezależnych analiz na temat trendów i możliwości rozwojowych szkół wyższych w dziedzinie umiędzynarodowienia
  • koordynujemy udział przedstawicieli polskiego szkolnictwa wyższego w corocznej konferencji Going Global
  • jesteśmy partnerem inicjatyw mających na celu promocję i rozwój umiędzynarodowienia szkolnictwa wyższego, np. we współpracy z Uniwersytetem Warszawskim, Fundacją Perspektywy, KRASP oraz Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji współorganizowaliśmy prestiżową konferencję „Studenci zagraniczni w Polsce 2013”. 

Linki zewnętrzne